Bijgewerkt: 2 december 2021

D66-Amstelveen wil aandacht voor starters op de woningmarkt

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
03-03-2016

Collegepartij D66-Amstelveen vraagt bij behandeling van de Woonagenda 2015-2018 aandacht voor starters en huishoudens met een middeninkomen. De partij wil voorkomen, dat Amstelveen een stad wordt van alleen dure koopwoningen en goedkope sociale huurwoningen. D66 onderstreept het belang van steun aan starters die willen kopen en voldoende woningaanbod in de huursector voor mensen met een jaarinkomen tussen de € 35.000 en € 70.000 per jaar, de zogenaamde ‘middeninkomens’.

D66 vindt het belangrijk, dat Amstelveen bereikbaar blijft voor recent afgestudeerden en jonge gezinnen. Amstelveen is een aantrekkelijke en gewilde woonplaats, maar de huidige woningmarkt houdt kopers en huurders op hun plek. De hoge huizenprijzen in de stad vormen een grote barrière voor starters op de woningmarkt. Voor deze groep wil D66 de Starterslening in stand houden én verruimen door beschikbaar te maken voor oud-Amstelveners met een woonhistorie in de stad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Floortje Gordon, gemeenteraadslid van D66-Amstelveen


D66 vindt, dat Amstelveen nu te weinig mogelijkheden biedt aan jonge huishoudens die zich nog niet kunnen, of willen settelen en aangewezen zijn op vrije sector huur. D66 roept het college op om stimuleringsmaatregelen te onderzoeken voor het vergroten van het woningaanbod in het prijssegment € 710 - € 900 huur. De partij denkt hierbij aan het maken van afspraken met eigenaren en projectontwikkelaars over het prijssegment van de te realiseren woningen bij ombouwen van kantoren naar woningen, inclusief een periode van huurbegrenzing. Ook de maatregelen van minister Blok uit het wetsvoorstel ‘Doorstroming huurmarkt 2015’ over huurmaximering en tijdelijke huurcontracten, hebben de interesse van de partij gewekt.

D66-raadslid Floortje Gordon: 'Amstelveen vergrijst en ouderen wonen langer thuis. Voor twintigers en dertigers is het vinden van een woning steeds moeilijker. Zeker zonder een vast arbeidscontract, of vaste relatie (twee inkomens) zijn de Amstelveense woningen onbereikbaar. Met de Starterslening steunen wij jonge kopers en brengen wij een verhuisketen op gang. Met huurbegrenzing bij ombouw van kantoren naar woningen kan het vrije sector huursegment beter bereikbaar worden en blijven voor huishoudens met een middeninkomen. Wij geloven, dat Amstelveen dynamisch en levendig blijft door het woningaanbod bereikbaar te houden voor jonge huishoudens'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS