Bijgewerkt: 8 december 2023

D66-Amstelveen wil betere inzet om de duurzaamheidsambities te bereiken

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
20-07-2017

De fractie van D66-Amstelveen heeft afgelopen woensdag 19 juli 2017 tijdens de raadsvergadering van Amstelveen gepleit voor meer geld en inzet om de duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen te halen. Ook moet wat D66 betreft haast gemaakt worden met de bouw van meer huur- en koopwoningen voor de middeninkomens. Op die manier blijven er ook woningen voor de politieagent en de leraar beschikbaar in Amstelveen. Onder andere door de aanleg van meer zonnepanelen, het isoleren van de gemeentelijke gebouwen en het vergroenen van het gemeentelijk wagenpark kunnen wat D66 betreft de groene ambities worden gerealiseerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Frank Berkhout fractievoorzitter van D66-Amstelveen tijdens zijn toespraak op 19 juli 2017 in het raadhuis


Meer bouwen voor de middeninkomens. D66-Amstelveen wil, dat het college van B en W zich meer gaat inzetten om woningen te bouwen voor het middensegment. De krapte op de Amstelveense woningmarkt zet vooral dat segment duidelijk onder druk. D66 is bang, dat voor onder andere starters straks geen betaalbare woning meer te krijgen is in Amstelveen. Fractievoorzitter Frank Berkhout: 'De mogelijkheden om te bouwen in Amstelveen zijn beperkt, dus moeten we bij de kansen die er zijn maximaal inzetten op het bouwen van middeldure huur- en koopwoningen van bijvoorbeeld 900 euro huur per maand, of een koopsom van 200.000,- euro. Door bijvoorbeeld aan de uitgifte van de resterende gronden nadrukkelijke voorwaarden te verbinden kunnen meer van dat soort woningen worden gerealiseerd.' Ook denkt D66, dat flexibeler met de gemeentelijke normen en procedures kan worden omgegaan. Veel aanvragen lopen stuk op strakke parkeer- en RO-normen. Berkhout: 'Wij moeten creatiever omgaan met de gemeentelijke regels. Amsterdam doet dit al jaren met veel succes. Het vraagt wel om een andere rol van de gemeente in de stad: er moet meer regie en visie komen op woningbouwlocaties'.

Meer tempo op de duurzaamheidsagenda. Het college heeft het afgelopen jaar een herstart gemaakt met het duurzaamheidsbeleid. D66 wil dat het tempo waarin de stad duurzamer wordt opvoeren. Fractievoorzitter Berkhout: 'D66 vindt, dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en nog een stap extra kan zetten. Zo zou de gemeente een analyse van haar eigen gemeentelijk vastgoed moeten maken. Om zo alle wijkcentra, scholen, en overige gemeentelijke gebouwen op termijn te isoleren en van betere energieprestaties te voorzien. Wat D66 betreft blijft het echter niet bij het isoleren van de eigen gemeentelijke gebouwenvoorraad. Ook inwoners en bedrijven zouden op termijn moeten worden gestimuleerd om hun panden te verduurzamen'.

Meer inzet voor woning voor middeninkomens en het versnellen van de duurzaamheidsambities stonden centraal in de bijdrage van D66 bij de behandeling van de jaarlijkse kadernota. D66 is van plan om van het vergroenen van Amstelveen én het bouwen voor de middeninkomens dé centrale thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar te maken.

Meer ruimte voor innovatie in de zorg

De Amstelveense collegepartijen D66 en de PvdA willen meer innovatie in de zorg. Om dit te stimuleren roepen zij het college op een innovatiefonds te creëren om vernieuwingen in de zorg aan te jagen. Het fonds moet lokale zorginstellingen, welzijnsorganisaties, commerciële partijen en bewoners in staat stellen slimme ideeën op het gebied van zorgvernieuwing en -verbeteringen in de praktijk te brengen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Esther Veenboer fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen volgt de sprekers tijdens de raadsvergadering op 19 juli 2017


Sinds de gemeente een groot deel van de zorg heeft overgenomen van het Rijk en de provincie is het doel geweest de zorg betaalbaar en op pijl te houden. Nu na twee jaar de balans wordt opgemaakt is het voorzieningenniveau op peil, maar is vernieuwing hard nodig om de kwaliteit van de zorg te verhogen. D66 raadslid Paul Meinhardt: 'Door vernieuwingen in de zorg toe te passen verhogen we de kwaliteit van leven. Met dit fonds kunnen we dat sneller bereikbaar maken'.

Meerdere gemeenten zijn Amstelveen voorgegaan in het creëren van een innovatiefonds. Ongeveer 20 gemeenten in Nederland hebben al via innovatiefondsen initiatieven gesteund die onder meer vrijwilligers en mantelzorgers in staat stellen betere hulp te verlenen aan bewoners die dit nodig hebben, maar ook die zorgen voor het vergroten van het eigen sociale netwerk. Esther Veenboer fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen: 'Het fonds maakt het mogelijk om initiatieven te steunen die kwaliteit van zorg verhogen en de zorg dichterbij de mensen brengt'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.