Bijgewerkt: 8 december 2021

D66-Amstelveen wil een nieuwe middelbare school in de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
26-06-2015

De fractie van D66-Amstelveen wil, dat er in Amstelveen meer ruimte komt voor nieuwe initiatieven op het gebied van het voortgezet onderwijs. Volgens de fractie zou het goed zijn, wanneer Amstelveners meer keuze hebben dan de vier scholen die er nu gevestigd zijn. Woensdag 1 juli 2015, tijdens de behandeling van de kadernota 2016, zal de partij een voorstel indienen, waarin het college opgeroepen wordt onderzoek te doen naar de vestiging van een nieuwe middelbare school.

Problemen met plaatsing

Het initiatief van D66 komt voort uit de wens om de toegang tot het onderwijs in Amstelveen te verbeteren. Frank Berkhout, fractievoorzitter van D66 Amstelveen: “De afgelopen jaren hebben we wederom gezien, dat het plaatsen van kinderen op middelbare scholen tot problemen leidde. Uiteindelijk zijn de problemen grotendeels opgelost, maar we moeten ook constateren, dat het onderwijs aan zijn maximale capaciteit zit. Daarnaast zien wij, dat een nieuwe school, zoals The School of Understanding, bij het primair onderwijs een geweldige impuls kan geven. Daar stromen de aanmeldingen nu binnen.” Volgens D66 zou het goed zijn voor Amstelveen als ook bij het voortgezet onderwijs er meer keuze voor ouders en kinderen komt. De fractie gaat het college via een motie oproepen hier werk van te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Frank Berkhout, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Categoraal Gymnasium

Een aantal jaar geleden maakte D66 zich al sterk voor een categoriaal Gymnasium in de gemeente. “We zien een behoefte bij de inwoners van Amstelveen die breder is dan alleen het huidige aanbod, of een excellente school. Het gaat ook om meer keuze vrijheid voor een VMBO opleiding, meer technische opleidingen op HAVO niveau, of inderdaad een Categoriaal Gymnasium. Uiteindelijk gaat het onderwijsveld er natuurlijk wel zelf over en zullen de bestaande scholen ook de ruimte moeten scheppen voor meer aanbieders,” aldus Berkhout.

Investeren in onderwijs

Het feit, dat er meer keuzevrijheid zou moeten komen doet volgens D66 niets af aan de kwaliteit van het onderwijs, dat nu al door de bestaande scholen wordt geleverd. Berkhout vervolgt: “D66 is trots op het Amstelveense onderwijs. We blijven daarom ook investeren in de bestaande scholen. Of dat nu om schoolgebouwen gaat, zoals bij het Hermann Wesselink College, of de kwaliteit van het onderwijs in de klas. De afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in nieuwe onderwijsgebouwen. In deze college periode trekt de gemeente daarbovenop nog eens € 500.000 per jaar extra uit voor de kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs. Vroeger werden de onderwijsinvesteringen voor een groot deel betaalt uit grondinkomsten, maar door teruglopende exploitaties de komende jaren is dit niet meer mogelijk en zullen de noodzakelijke middelen binnen de begroting moeten worden gevonden.

“D66 is bij met de trendbreuk die deze coalitie tot stand heeft gebracht. Voor het eerst in de geschiedenis van Amstelveen wordt er bewust afgestevend op een structureel begrotingsoverschot. Dit overschot is nodig om op de langere termijn de voorzieningen in stand te kunnen houden, goed te zorgen voor die mensen die aangewezen zijn op de zorg van de gemeente én de noodzakelijke investeringen in het onderwijs te kunnen doen,” sluit Berkhout af.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.