Bijgewerkt: 3 juli 2022

D66-Amstelveen wil hervormingen en veel aandacht voor onderwijs

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
11-07-2016

De fractie van D66-Amstelveen zal bij de algemene politieke beschouwingen aankomende woensdag 13 juli 2016, ingaan op het goede evenwicht tussen hervormingen en investeringen in onderwijs, duurzaamheid en economie. De gemeentelijke financiën worden hervormd door te sparen vooraf, in plaats van te teren op de opbrengsten uit grondverkoop. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in structuur van de stad.

ONDERWIJS. Met het besluit voor de nieuwbouw van het Herman Wesselink College lost D66 een belangrijke verkiezingsbelofte van D66 in. Daarnaast krijgt ook De Wending eindelijk zijn definitieve plek bij de Schakel. Het moet vanzelfsprekend zijn, dat in een stad als Amstelveen leerlingen les krijgen in goede schoolgebouwen. Onderwijs gaat voor D66 niet alleen om stenen. Het gaat de partij vooral om goed onderwijs. Ook in 2017 wordt een extra lokale impuls gegeven aan het onderwijs door geld beschikbaar te stellen voor het geven van goed taalonderwijs en extra aandacht voor talentontwikkeling. Daarnaast is er extra geld vrijgemaakt voor instapklas en de School of Understanding.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Frank Berkhout fractievoorzitter van D66-Amstelveen


DUURZAAMHEID. Deze raadsperiode is halverwege en er is in die tijd volgens D66 al veel bereikt. Zowel vanuit het collegeprogramma, als vanuit de inbreng die de fractie heeft gehad binnen de gemeenteraad. Het revolving fund voor duurzaamheidsintiatieven van een half miljoen wordt komend jaar realiteit dankzij een motie vanuit de D66-Amstelveen fractie van vorig jaar. Fractievoorzitter Frank Berkhout: “Dit is de grootste impuls die het duurzaamheidsdossier het afgelopen decennium heeft gehad en ook in 2017 maakt het college meer geld vrij om Amstelveen sneller energieneutraal te krijgen”.

ECONOMIE. Op het gebied van economie en ondernemerschap is het afgelopen jaar vanuit het college hard gewerkt aan het verminderen van overbodige regelgeving en het vereenvoudigen van de regels voor inwoners en ondernemers in Amstelveen. Berkhout: “Vanuit de D66-fractie hebben we initiatieven genomen om deze regels nog wat ruimer te maken wanneer dat mogelijk is. Dus ruimere openingstijden voor winkels op zondag en meer mogelijkheden voor nachthoreca, zoals op Uilenstede”. De kadernota wordt op woensdag 13 juli 2016 behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering. In de kadernota besluit de Raad over de (financiële) kaders voor de begroting van het komende jaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.