Bijgewerkt: 30 november 2021

D66-Amstelveen wil lager afvaltarief voor eenpersoonshuishoudens

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
31-10-2016

De Amstelveense coalitiepartij D66 wil, dat het college van B en W onderzoekt, of het tarief dat eenpersoonshuishoudens betalen voor de afvalstoffenheffing omlaag kan. In de huidige situatie wordt in het tarief slechts een klein onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. D66 vindt dat niet fair en wil onderzocht hebben, of het tarief rechtvaardiger kan worden door meer te kijken naar het aantal personen in een huishouden bij de berekening van het tarief.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Harmen van der Steenhoven D66-Amstelveen


Hoge vaste lasten. D66 wil, dat de gemeente Amstelveen gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het tarief eerlijker te maken. Gemeenten als Groningen en Zoetermeer maken al een scherper onderscheid tussen het aantal personen in een huishouden. Harmen van der Steenhoven D66-Amstelveen woordvoerder Financiën: “Alleenstaande starters, of juist ouderen betalen al een relatief groter deel van hun inkomen aan vaste lasten. De gemeente zou er daarom alles aan moeten doen om de lokale lasten voor deze groep zo eerlijk mogelijk vast te stellen en waar mogelijk dus te verlagen”. D66 beoogt, dat met dit voorstel de alleenstaande student, starter of oudere erop vooruitgaan.

Rechtvaardiger. D66 pleit vooral voor een rechtvaardiger tarief. Eenpersoonshuishoudens produceren immers minder afval dan meerpersoonshuishoudens. “Uiteraard moet ieder huishouden een vast startbedrag betalen, maar een verschil van nog geen 40 euro tussen een huishouden, dat bestaat uit 6 personen en mensen die in hun eentje in Amstelveen wonen, is wel erg klein”, aldus Van der Steenhoven. D66 zal het voorstel voorleggen bij de behandeling van de begroting 2017 in de komende raadsvergadering. De uitkomsten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2017 verwacht. Eventuele wijzigingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing kunnen dan per 1 januari 2018 worden verwerkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS