Bijgewerkt: 4 december 2021

D66-Amstelveen wil meer digitaal communiceren

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
11-11-2013

Op de raadsvergadering van 6 november 2013 is het initiatiefvoorstel 'Anders investeren in vertrouwen van burgers' van de fractie van D66-Amstelveen unaniem aangenomen. Het voorstel roept er toe op, dat de gemeente op een andere manier gaat communiceren met burgers: door meer gebruik te maken van sociale media, zoals Facebook en Twitter en door een  interactieve gemeenteraadspagina in te richten.

Sociale media

D66 stelt in haar initiatiefvoorstel onder andere voor om als gemeente meer gebruik te gaan maken van sociale media en aansluiting bij app’s voor smartphones. De democraten denken dat door het gebruik van sociale media bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, beter te benaderen zijn.

d66 Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Screenshot van de D66-Amstelveen pagina op Facebook


Tegelijkertijd bieden sociale media  kansen voor meer interactie met inwoners. D66-raadslid Catharina de Leur: ‘Het is ontzettend belangrijk om goed te communiceren met inwoners. Juist om verkeerde verwachtingen en teleurstellingen bij inwoners te voorkomen. Sociale media zijn hiervoor bij uitstek een middel, omdat zij laagdrempelig zijn en de  interactie  bevorderen’.

De democraten stellen in het initiatiefvoorstel daarnaast voor meer gebruik te maken van  app’s die gemeentelijke werken inzichtelijk maken. De inwoners kunnen via die app’s een melding krijgen als er bijvoorbeeld in de directe leefomgeving iets verandert, zoals de aanleg van een rotonde, of de aanpassing van een speelveld.

d66 Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Screenshot van de D66-Amstelveen pagina op Twitter


Betere communicatie gemeenteraad en inwoners

D66 wil ook de communicatie en interactie van de gemeenteraad met de Amstelveners verbeteren. Daarom voorziet het initiatiefvoorstel in een eigen internetpagina voor de gemeenteraad. D66-raadslid De Leur: ‘Om als politiek echt tussen de mensen te staan is een toegankelijke gemeenteraad van groot belang. In de toekomst moet de gemeenteraad via een eigen internetpagina te bereiken zijn.

Hierop moet o.a. te zien zijn, wat de gemeenteraad heeft besloten, gaat besluiten en welke activiteiten de gemeenteraad onderneemt .Ook moet een interactieve discussie met inwoners mogelijk zijn. D66 zelf wil ook in gesprek blijven met Amstelveners.

Daarom is de partij maandelijks aanspreekbaar in steeds weer een andere buurt. Maar ook is de partij actief op de sociale media zoals Facebook en Twitter. De accounts van D66 Amstelveen zijn: D66-Amstelveen (Facebook) en @D66Amstelveen (Twitter)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.