Bijgewerkt: 3 december 2021

D66-Amstelveen wil meer doen om de lerarentekort te voorkomen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
03-10-2019

Hoewel de Amstelveens situatie niet zo nijpend is als die in de grote steden, dreigt ook in Amstelveen een lerarentekort. D66-Amstelveen wil dat er meer wordt gedaan aan het voorkomen van een lerarentekort in Amstelveen. Daarom hebben zij hierover een motie ingediend bij de gemeenteraad van 2 oktober 2019. Deze motie is aangenomen.

Op 2 oktober is de Amstelveense Onderwijsagenda door de gemeenteraad vastgesteld. In de onderwijsagenda hebben de gemeente en scholen gezamenlijke ambities geformuleerd om het onderwijs in Amstelveen naar een hoger plan te tillen. Onderwijspartij D66 is trots op deze Onderwijsagenda, maar wil dat de ambities rondom het aantrekken en behouden van leraren worden opgeschroefd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen


Wat leraren nodig hebben. Volgens D66 zijn voldoende leraren die met plezier hun werk doen de basis voor goed onderwijs. Een lerarentekort in Amstelveen zou de kwaliteit van het onderwijs direct aantasten. Daarom heeft de onderwijspartij het college opgeroepen om samen met leraren en schoolbesturen eens goed te onderzoeken wat het voor leraren aantrekkelijk maakt om in Amstelveen les te geven. Zij willen dat op basis hiervan een lokaal innovatie/lerarenfonds wordt uitgewerkt waarmee de gemeente schoolbesturen kan helpen om leraren aan te trekken en te behouden.

Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen zegt hierover: 'We moeten nu alles op alles zetten om problemen voor te zijn. Het belangrijkst aan een eventueel fonds is wat ons betreft dat het inspeelt op die punten, waarvan leraren zeggen: “hier willen we voor in Amstelveen komen werken en hier willen we voor in Amstelveen blijven”. Ons doel is om met oplossingen maximaal aan te sluiten bij de vraag van de leraren.' Ze vervolgt: 'Of het nu gaat om hulp bij het volgen van een leergang of cursus, het starten van innovatietrajecten op scholen en/of het faciliteren van stages bij een andere onderwijssector, we laten de invulling van een eventueel fonds graag afhangen wat de onze leraren nodig hebben. Natuurlijk moet het fonds een aanvulling zijn op wat scholen zelf kunnen doen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS