Bijgewerkt: 17 augustus 2022

D66-Amstelveen wil meer focus op jongeren bij aanpak eenzaamheid

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
04-06-2021

Er zijn meer eenzame jongeren in Amstelveen. 40% van de Amstelveense jongeren voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis. Per Amstelveense klas zijn naar inschatting zeker 3 leerlingen dag in, dag uit, eenzaam. D66-Amstelveen wil dit doorbreken en wil meer focus op jongeren bij de Amstelveense aanpak van eenzaamheid.

Één van de laatst overgebleven taboes. Hoewel eenzaamheid ook gewoon bij het leven hoort en ook jongeren zich best af en toe eenzaam mogen voelen, maakt D66 zich zorgen over de toegenomen eenzaamheid onder de Amstelveense jeugd. D66 wil dat in de aanpak van eenzaamheid, een duidelijkere focus komt op jongeren. Want vereenzaming onder deze groep is een serieus probleem en vaak nog een taboe. Jongeren die langdurig eenzaam zijn kunnen last krijgen van slaapproblemen, depressies en verslavingen. Saloua Chaara, raadslid voor D66 zegt hierover: 'Eenzaamheid bij jongeren is een van de laatst overgebleven taboes bij jongeren. Niemand snapt het, gesprekken vallen dood zodra je erover begint en wie uitkomt voor haar of zijn situatie stuit vaak op onbegrip. ‘Maak iets van je leven’, ‘Je bent jong, ga eropuit’ en ‘Als je thuis blijft zitten ga je nooit mensen ontmoeten.' Daarom schamen veel jongeren zich als ze eenzaam zijn en doen veel jongeren naar buiten toe alsof er niks aan de hand is. Dit helpt natuurlijk niet om het proces van vereenzaming te doorbreken. Hiervoor is nodig dat jongeren over eenzaamheid praten

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2020)

Saloua Chaara gemeenteraadslid van D66-Amstelveen, woordvoerder van Jeugd


D66: Stel jongeren meer centraal. Daarom heeft de fractie van D66 op 26 mei 2021 in de commissie burgers en samenleving  het college opgeroepen om het lot van jonge mensen meer centraal te stellen bij de aanpak van eenzaamheid. De fractie wil dat professionals die veel met jongeren in aanraking komen, zoals leraren mensen op sportverenigingen en begeleiders, eenzaamheid bij jongeren niet alleen goed signaleren, maar óók een goede manier bespreekbaar maken. Chaara: 'Eenzaamheid is een lastig onderwerp om over te praten. Door eenzaamheid niet te bespreken wordt de eenzaamheid juist versterkt. De manier waarop je met een jongere in gesprek gaat over zijn of haar eenzaamheid is cruciaal.' Daarom wil D66 dat professionals die met jongeren werken, geholpen worden om het gesprek over eenzaamheid op een goede manier te voeren. Bijvoorbeeld door cursussen en scholing.

Bewustzijn onder jongeren vergroten. Daarnaast heeft D66 voorgesteld om Amstelveense scholieren een lesprogramma over eenzaamheid aan te bieden. Zodat de jeugd leert over eenzaamheid en jongeren hier met elkaar over in gesprek gaan. Chaara: 'Binnen de schuldenaanpak van de gemeente wordt het lesprogramma ‘Moneywise’ aan scholieren aangeboden. ´Moneywise´ wordt elk jaar door 34 klassen gevolgd. Met ´Moneywise´ leren jongeren over omgaan met geld en het aanpakken van financiële problemen. D66 vindt dat iets dergelijks ook rondom het thema eenzaamheid moet komen“. Tenslotte heeft D66 het college gevraagd om duidelijker met jongeren te communiceren over waar zij terechtkunnen als eenzaamheid een probleem wordt. Chaara: “Nu hebben veel jongeren vaak geen idee wat ze moeten doen en welke hulp er is. Daarom hebben we het college gevraagd om een communicatieaanpak specifiek op jongeren te richten, zodat ze beter weten wat ze kunnen doen als problematische eenzaamheid toeslaat.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.