Bijgewerkt: 3 december 2021

D66-Amstelveen wil oplossing voor wachtlijsten in het taalonderwijs

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
11-02-2021

D66-Amstelveen trekt aan de bel over het taalonderwijs in Amstelveen. Er moeten oplossingen  komen voor de oplopende wachtlijsten. Ook moet er worden gekeken naar een verbeterde instroom  van nieuwkomerskinderen op reguliere scholen.  

Wachtlijsten bij Amstelveense taalscholen. Amstelveen heeft twee taalscholen voor nieuwkomers van 4 tot 12 jaar. Taalschool Amstelland en Amsteltaal. Op deze scholen volgen kinderen intensief taalonderwijs, zodat zij na maximaal een jaar de overstap kunnen maken naar het gewone basisonderwijs. Per jaar stromen ongeveer 180 leerlingen van de taalscholen door naar reguliere scholen in Amstelveen. Op dit moment kampen de scholen met wachtlijsten. 'Bij elkaar opgeteld wachten op dit moment ongeveer 14 kinderen op een plek in één van onze taalscholen. Deze kinderen zitten zonder onderwijs thuis en stromen vertraagd door naar het reguliere onderwijs', aldus Simone Rossing, directeur van Amsteltaal. Jacquelene da Silva, directeur van Taalschool Amstelland, vult aan: 'We barsten langzamerhand uit onze voegen. De vraag naar ons taalonderwijs groeit, maar de ruimte die we daarvoor hebben groeit niet mee.'

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2021)

Vlnr.: Simone Rossing directeur van Amsteltaal, Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen en Jacquelene da Silva, directeur van Taalschool Amstelland


D66: taalonderwijs wezenlijk voor kinderen. D66 wil dat alle kinderen die in Amstelveen wonen en intensief taalonderwijs nodig hebben, meteen naar school kunnen. 'Dit type onderwijs is te wezenlijk voor de verdere ontwikkeling van een kind. Zonder Nederlands te spreken kun je moeilijk nieuwe dingen leren en is het lastig om vriendjes en vriendinnetjes te maken' -zegt Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66-Amstelveen. Daarom heeft D66 het college van burgemeester en wethouders gevraagd om samen met de scholen tot oplossingen te komen. Chaara: 'Wat ons betreft moeten we niet toe naar grotere taalklassen. Dit type onderwijs werkt alleen als kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen in kleine groepen. Kleinschaligheid is dus belangrijk.' Verder willen de democraten dat het zoeken naar oplossingen verder gaat dan alleen kijken naar extra ruimte voor de taalscholen. Zij willen dat de gemeente en scholen eens kijken naar opties om het taalonderwijs meer binnen het reguliere basisonderwijs te organiseren. Chaara: 'Wij zijn ons zeer bewust van het specialisme dat nodig is voor goed taalonderwijs én dat een te grote versnippering van dit type onderwijs óók niet goed is. Toch willen we serieus onderzocht zien wat wél kan en welke kansen scholen zien om bij te dragen aan oplossingen. Want het vinden van oplossingen is écht een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en de gemeente samen.'

Kinderen in de eigen wijk naar school. Een tweede vraagstuk waar D66 vragen over heeft is het aannamebeleid van basisscholen. Amstelveense basisscholen hanteren het uitgangspunt dat kinderen in principe in hun eigen wijk naar school gaan. Alleen onder speciale omstandigheden wordt hier vanaf geweken. Bijvoorbeeld als scholen geen plek hebben of een school in een andere wijk beter past bij wat een kind nodig heeft. De afgelopen tijd heeft D66 van meerdere scholen signalen gekregen dat kinderen na afronding van de taalschool vaak niet worden geplaatst op een basisschool in de eigen wijk. D66 wil hier duidelijkheid over en wil dat hier met scholen over gesproken wordt. Mogelijk is aanscherping van het aannamebeleid van basisscholen nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS