Bijgewerkt: 30 november 2021

D66-Amstelveen wil verticaal als horizontaal groen in de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
10-11-2014

De fractie van D66-Amstelveen gaat het college op woensdag 12 november 2014 bij de behandeling van het College Uitvoeringsprogramma 2014 – 2018 in een motie oproepen om werk te maken van zowel verticaal als horizontaal groen. Verticaal groen, ofwel gevelbegroeiing, draagt bij aan het verminderen van fijn stof, reduceert de geluidsbelasting en heeft een grote esthetische kwaliteit. Daarnaast geeft horizontaal groen, ofwel groene daken, een groener aanzien, vormt het een buffer bij hevige regenval en draagt het bij aan een betere waterhuishouding, vergroting van de biodiversiteit, vermindering van de hittestress en houdt het gebouwen koel in de zomer. D66 streeft naar een terugkerend actiepunt, waarbij direct begonnen kan worden op het Stadsplein.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De Gold Award kreeg Amstelveen in september 2014 tijdens de Entente Florale prijsuitreiking in Hongarije


Juryrapport Entente Florale 2014

Afgelopen september kreeg Amstelveen een gouden prijs in het kader van de Europese groenwedstrijd Entente Florale. In het juryrapport werd Amstelveen geprezen voor het hoge niveau van de natuur- en groenvoorzieningen. De jury had slechts één stevig kritiekpunt: het slechte bomenbestand en gebrek aan kleur- en plantenvariantie op het Stadsplein. D66-raadslid Floortje Gordon: “Het is natuurlijk een geweldige eer om goud te winnen, maar stilstand is achteruitgang. Na het in ontvangst nemen van deze prijs mogen we niet achterover leunen. Juist nu het juryrapport de wens van veel Amstelveners om het Stadsplein groener te maken onderstreept, is het tijd voor actie”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Floortje Gordon, raadslid van D66-Amstelveen


Motie verticaal groen

De democraten zullen de motie indienen tijdens de raadsvergadering van 12 november 2014. Hierin wordt vanuit de partij al enkele suggesties gedaan, zoals gevelbegroeiing aan de zijkant van de bibliotheek en de Cultuurstrip, maar ook groene daken op de parkeerhuisjes. De fractie hoopt op brede steun voor het voorstel. In december 2013 werd een motie, waarin het college ook al werd opgeroepen om meer werk te maken van verticaal groen, unaniem door de raad vastgesteld. Het huidige voorstel van D66 is hier een vervolg op. “Het groen in onze omgeving draagt bij aan onze identiteit als gemeente, waar het goed wonen en werken is. De kritische noten van de jury van de Entente Florale Europe over het Stadsplein tonen aan, dat onze ambitie ten aanzien van groen niet mag afzwakken”, aldus D66-raadslid Gordon.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS