Bijgewerkt: 28 november 2021

D66-Amstelveen wil voor kunstenaars een goede werkruimte

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
20-05-2013

D66-Amstelveen is van oordeel, dat 'kunstenaars een goede werkruimte verdienen'. De gemeente heeft het plan voor een zogenaamde 'Art-factory' laten varen. In plaats daarvan is nu als verzamelgebouw voor alle ateliers een kantoorpand aangewezen in Bouwerij 81. Kunstenaars met een gemeentelijk atelier zien dit niet als een alternatief.

D66 wil van het College van Amstelveen nadere informatie over de nieuwe plannen. Als oude locaties mogelijk worden “vrijgespeeld”, verdienen kunstenaars geen achteruitgang in hun positie, maar goede werkruimtes. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de huidige situatie van de kunstenaars.

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Rien Alink, raadslid van D66-Amstelveen, voormalig wethouder Cultuur


Inleiding:

In de brief van 5-5-2013 (pdf) hebben de Amstelveense kunstenaars met een gesubsidieerd atelier gereageerd op het voornemen van het college tot concentratie van alle ateliers in het gebouw Bouwerij 81 op het bedrijventerrein Legmeer. De locatie Amsterdamseweg 24 en Van Weerden Poelmanlaan 4 zouden op deze wijze “vrijgespeeld”worden.

De oorspronkelijke plannen van het college voor een Art-factory met mogelijk een expositiegelegenheid zijn inmiddels terzijde geschoven. De huidige door het college voorgestelde planvorming is verbonden met de leegstand van kantoorgebouwen. De voorgestelde ruimte wordt echter door de kunstenaars niet als een reëel alternatief beschouwd, gezien o.a. de beperking van de ruimtes, het karakter van het gebouw en onaantrekkelijkheid voor bezoekers. In relatie tot de inhoud van genoemde brief en de plannen voor concentratie van de ateliers stelt de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:  • Welke dwingende noodzaak is aanwezig om de huidige ateliers aan de Amsterdamseweg en de Van Weerden Poelmanlaan te concentreren in een kantoorpand op een industrieterrein, nu het plan voor een apart Art-Factory door het college is verlaten? Welke voor- en nadelen zijn volgens het college verbonden aan de verplaatsing en concentratie van de huidige ateliers?

  • Heeft het college overwogen de ateliers zo mogelijk te concentreren op één van de bestaande locaties om op deze wijze één locatie “vrij te spelen”? Welke voor- en nadelen acht het college verbonden aan een dergelijke operatie?

  • Bestaan er plannen voor een andere invulling van de locaties Amsterdamseweg en Van Weerden Poelmanlaan? Zo ja, welke ontwikkelingen heeft het college dan voor ogen? Zo nee, wat is dan de meerwaarde van de voorgestelde verhuizing?

  • Indien ontwikkelingen op genoemde locaties financiële voordelen met zich meebrengen, is het college dan bereid een percentage/bedrag van  de opbrengsten in te zetten voor een goede huisvesting van de ateliers op een nieuwe locatie? In hoeverre vindt het college dit een billijke oplossing tegen de achtergrond van het feit dat de ambitieuze plannen voor een Art-factory ( inclusief mogelijke expositieruimte) geen doorgang vinden?

  • Is het college bereid samen met de Amstelveense kunstenaars uit te zien naar een ander pand, nu de kunstenaars om allerlei redenen ( zie de inhoud van de brief) de locatie Bouwerij geen alternatief vinden?


Rien Alink, fractie D66-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS