Bijgewerkt: 12 juni 2024

D66-Amstelveen zet grote vraagtekens bij coalitievorming

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
13-04-2010

D66 is ingegaan op het formele verzoek van de vijf partijen om te praten over verbreding van de coalitie. Naast D66 heeft ook GroenLinks aan deze gesprekken deelgenomen. Beide partijen zijn deze gesprekken met open vizier ingegaan. Tot onze verbijstering zijn deze gesprekken nu op een uiterst merkwaardige wijze alweer gestrand, nog voor gesproken is over de inhoud.

Pols Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Catharina de Leur, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Het enkele feit dat D66 en GL de PvdA op de hoogte hebben gesteld van hun stappen om verbreding een kans te geven was –naar ons is meegedeeld- aanleiding voor de andere partijen het vertrouwen in de verbreding op te zeggen en de gesprekken met de D66 en GL te stoppen.

Zo langzamerhand kan de fractie van D66 niet anders, dan grote vraagtekens zetten bij het verloop van het hele proces van coalitievorming. D66 is ervan overtuigd dat wanneer in een vroegtijdig stadium een informateur was aangewezen het nooit tot een constructie van VVD, CDA, BBA, OCA en CU was gekomen.

Een coalitie met een meerderheid van 1 zetel, bestaande uit vooral verliezende partijen, aangevuld met 2 eenmansfracties, is voor Amstelveen onwenselijk. Niet voor niets klinken er vele geluiden uit de Amstelveense samenleving die op hetzelfde wijzen.

D66 was bereid om mee te werken aan verbreding van de gesprekken inzake coalitievorming. Deze stap achtte D66 in het belang van de stad Amstelveen en in het belang van de verkiezingsuitslag. De komende periode staat de stad voor belangrijke beslissingen, gekoppeld aan forse bezuinigingen.

Een breed draagvlak is daarbij wenselijk en noodzakelijk. De gepresenteerde coalitie mist dit brede draagvlak.Deze verbreding is nu onmogelijk gemaakt. Aan regie om tot verantwoorde coalitievorming te komen heeft het ontbroken. Andere voor de hand liggende coalities zijn niet serieus onderzocht.

D66 wil graag bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen in een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die steunt op breed draagvlak in de Amstelveense samenleving. D66 sluit op voorhand geen enkele andere partij daarvan uit. De, ook door de vijf partijen gewenste verbreding is niet tot stand gekomen. Het aanstellen van een informateur is volgens D66 nu een onvermijdelijke stap.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.