Bijgewerkt: 6 december 2021

D66, BBA en GL-Amstelveen willen meer verticaal groen gebouwen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66, BBA en GL-Amstelveen
09-12-2013

De fracties van D66, BBA en GL in Amstelveense gemeenteraad willen, dat er nog meer verticaal groen komt op gebouwen in Amstelveen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 december 2013 zullen de partijen het college via een motie oproepen meer werk te maken van verticaal groen in Amstelveen.

Niet alleen willen de partijen, dat het college waar mogelijk gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente van (verticaal) groen voorziet, waartoe de partijen het college al eerder opriepen. De partijen vragen het college ook om landelijke subsidies voor verticaal groen bij ondernemers onder de aandacht te brengen.

roos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Linda Roos, raadslid van Burger Belangen Amstelveen


Een (verticaal) groener Amstelveen

Ruim twee jaar geleden werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om verticaal groen in Amstelveen te realiseren bij gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente. Naar aanleiding van deze motie krijgt de internationale school een groene gevel. BBA-raadslid Linda Roos: ‘Hiermee heeft het college een eerste stap in de goede richting gezet. Maar er is meer actie nodig.’ D66-fractievoorzitter Maaike Veeningen vult aan: ‘Het groene karakter van Amstelveen zorg niet alleen voor een aangename leefomgeving, maar zorgt er ook voor, dat onze woningen meer waard zijn. Verticaal groen kan het groene karakter van Amstelveen verder versterken.’

Subsidies voor verticaal groen

BBA, D66 en GroenLinks denken, dat in de gemeente meer verticaal groen mogelijk is. De partijen willen daarnaast, dat het college landelijke subsidies voor verticaal groen bij ondernemers onder de aandacht brengt, waarmee bijvoorbeeld leegstaande kantoren aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor nieuwe huurders. GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars: ‘Door als gemeente deze subsidieregelingen actief onder de aandacht te brengen van bedrijven slaan we twee vliegen in één klap: én we maken Amstelveen groener, én dringen de leegstand onder kantoren terug’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.