Bijgewerkt: 5 december 2022

D66, VVD, CDA en AVA willen de Amstelveense sociale woningvoorraad vernieuwen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-, VVD-, CDA-Amstelveen, AVA
08-07-2019

Geen betaalbare woningen voor starters. De fracties van D66-, VVD-, CDA-Amstelveen en Actief voor Amstelveen (AVA) zullen bij de gemeenteraadsvergadering rondom de Perspectiefnota van 10 juli 2019 een motie indienen over het vernieuwen van de sociale woningvoorraad. Met deze motie proberen deze partijen de lange wachtlijsten voor woningzoekenden in Amstelveen op te lossen. Tegelijkertijd vraagt de motie zittende huurders de mogelijkheid te geven een woning te kopen en zo bezit op te bouwen. Een mogelijkheid die starters door de sterk gestegen huizenprijzen op de woningmarkt in Amstelveen nu niet hebben.

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2019)

Vlnr.: Paul Feenstra (VVD), Tawros Aslanjan (D66), Michel Becker (AVA) en Pier Rienks (CDA) voor het kantoor van Eigen Haard aan de Rembrandtweg 109 in Amstelveen


Sociale huurwoningen. Ruim 33 procent van alle woningen in Amstelveen is een sociale huurwoning. Ondanks het grote aantal sociale huurwoningen liggen de wachttijden tussen de 10 en 18 jaar. Veel corporatiewoningen in Amstelveen worden bewoond door huishoudens met een hoger inkomen dan waar de sociale huursector voor bedoeld is. Dit heeft te maken met het feit dat er geen betaalbare alternatieven voor hen zijn in de koopsector of het geliberaliseerde huursegment. Veel Amstelveners blijven hierdoor in hun sociale woning zitten en blijven de wachtlijsten lang.

Huurafspraken. Het college van B en W heeft het afgelopen jaar plannen ontwikkeld om starters op de woningmarkt een betere kans te bieden. Er worden nu met ontwikkelaars afspraken gemaakt over maximale aanvangshuren. De komende jaren worden er veel woningen bijgebouwd met een huur tussen de 711 en 1100 euro, waarvan een aanzienlijk deel in de categorie onder de 900 euro. Maar deze ontwikkeling is niet voldoende. Ook Amstelveens grootste woningbouwcorporatie Eigen Haard moet meehelpen het Amstelveense woningtekort terug te brengen.

Eigen Haard aan zet. Het doel van de motie is volgens de indieners om starters een kans te bieden op de Amstelveense woningmarkt en tegelijk de wachtlijsten terug te dringen. Een van de oplossingen is de verkoop van een sociale huurwoning aan de huurder. Dit maakt van deze huurder een ‘koopstarter’. Om de woningvoorraad van sociale woningen op peil te houden mag Eigen Haard voor elke verkochte woning elders in Amstelveens een woning bijbouwen. Hierdoor krijgen Amstelveense huurders de kans om bezit op te bouwen en komen er weer nieuwe sociale woningen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

De indieners wijzen erop dat sociale huurwoningen van Eigen Haard in Nieuw-West wel te koop worden aangeboden aan huurders, maar Amstelveense huurders die jarenlang huur hebben betaald deze mogelijkheid tot op heden niet krijgen. Volgens D66, VVD, CDA en AVA wordt het daarom tijd dat Eigen Haard haar verantwoordelijkheid neemt door ook in Amstelveen te starten met het verkopen van bestaande sociale huurwoningen aan haar huidige bewoners.

Verduurzamen sociale woningvoorraad. Veel sociale huurwoningen in Amstelveen zijn verouderd en niet duurzaam. Het verkopen van bestaande sociale woningen aan zittende huurders en het bijbouwen van dezelfde hoeveelheid nieuwe en duurzame woningen draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Amstelveen. Daarnaast zou ook bij de bouw van nieuwe sociale woningen gekeken moeten worden naar nieuwe woonvormen voor ouderen, zodat deze woningen vrijkomen voor jongeren en gezinnen op de wachtlijsten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.