Bijgewerkt: 28 juni 2022

D66, VVD en BBA willen in 2014 extra bezuinigen in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen, VVD-Amstelveen en BBA
01-07-2013

De fracties van D66-Amstelveen, VVD-Amstelveen en BBA vinden, dat de gemeente haar financiën sneller op orde moet krijgen. De komende jaren moet voor 7,5 miljoen euro gevonden worden op de gemeentebegroting. De partijen willen, dat het college daarmee voortvarend van start gaat en niet wacht op de verkiezingen in maart.

Een deel van de door het college van B en W, voorgestelde maatregelen zouden een jaar eerder kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast willen de fracties, dat het college onderzoekt, of het mogelijk is om meer efficiency maatregelen te nemen binnen het ambtelijk apparaat. Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2013 zullen de fracties een gezamenlijke motie indienen bij de behandeling van de kadernota om in 2014 extra bezuinigingen in te boeken.

Foto Amstelveen


De fracties van D66-Amstelveen, VVD-Amstelveen en BBA vinden, dat de gemeente haar financiën sneller op orde moet krijgen. De komende jaren moet voor 7,5 miljoen euro gevonden worden op de gemeentebegroting


Risico’s beter opvangen

In een tijd, waarin er grote risico's, zoals de bijdrage aan de ondertunneling van de A9, boven het hoofd van de gemeente hangen is het verstandig financieel sneller orde op zaken te stellen. VVD-fractievoorzitter Noomen: "Onze gemeente is in de afgelopen jaren te veel schulden aangegaan en zal hier de komende jaren nog wel mee doorgaan vrees ik. Als er zich dan een kans voor doet om sneller te bezuinigen, grijpen wij die graag met beide handen aan." 

Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen is het daarmee eens: “Amstelveen beweegt zich komende jaren naar een beheergemeente. De tijd van de grote inkomsten uit de grondexploitaties is voorbij. De gemeente moet daarom ook terug in haar uitgaven. Dat is verstandig financieel beleid.”

Verantwoord bezuinigen

VVD, BBA en D66 benadrukken, dat het alleen gaat om bezuinigingen, waarbij het ook realistisch is om in een dergelijk korte periode geld te besparen. "We kunnen nog weinig zeggen over de decentralisaties van bijvoorbeeld de AWBZ, of de jeugdzorg. Het is dan onverstandig om binnen deze beleidsterreinen maatregelen te versnellen.

De gemeente kan volgens ons nog wel efficiënter met het geld omgaan. Er kan bijvoorbeeld alleen al binnen de afvalbegroting volgend jaar een klein half miljoen worden bezuinigd. En dat is serieus geld" - aldus D66-fractievoorzitter Veeningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.