Bijgewerkt: 25 juli 2024

D66 bezorgd over hoge ziekteverzuim van politiemensen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
25-11-2012

De fractie van D66-Amstelveen is bezorgd over het ziekteverzuim onder politieagenten in Amstelveen. Het verzuim als gevolg van ziekte zou buitengewoon hoog liggen, zo constateerde RTL-nieuws in een zelfstandig onderzoek.

Er is een landelijk gemiddelde van 11% gemeten. Voor het korps Amsterdam-Amstelland zou dit zelfs 12% zijn. Het gemiddelde ziekteverzuim van alle werknemers in Nederland ligt rond de 4%. Door de hoge werkdruk bij de politie zou het verzuim iets hoger mogen liggen, maar drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde, is wel heel erg veel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Politiebureau van district 4, Amstelveen Noord aan de Gerard Doulaan 2


D66 is bezorgd over de consequenties die dit hoge ziekteverzuim kan hebben op de inzetbaarheid van het korps. De sociaalliberalen zullen daarom in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen het College B en W om opheldering vragen over de situatie in Amstelveen in relatie tot de berichtgeving van RTL nieuws.

D66 wil, dat het college onderzoekt, of het ziekteverzuim in de regio Amsterdam-Amstelland inderdaad zo hoog ligt als het onderzoek van RTL nieuws beweert. In dat geval wil D66, dat het college in samenwerking met de andere gemeenten uit het korps op zoek gaat naar maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen.

D66-burgerraadslid Van der Steenhoven: “Als het ziekteverzuim inderdaad zo hoog ligt als het onderzoek stelt, kan dit de werkdruk van de overige agenten behoorlijk vergroten, omdat minder mensen evenveel werk moeten verrichten. Het is dan nog maar de vraag, of de politie  voldoende mankracht overhoudt om haar taken naar behoren te vervullen. Bovendien kan een hoge werkdruk bij het overige personeel leiden tot nog meer ziekteverzuim.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.