Bijgewerkt: 15 juni 2024

D66 en BBA willen klimaatneutraal vastgoed in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen/Burgerbelangen Amstelveen
05-11-2017

De fracties van D66-Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen in de gemeenteraad van willen al het gemeentelijk vastgoed op termijn van in ieder geval een energielabel A voorzien. De gemeente Amstelveen heeft een grote opgave om in 2040 klimaatneutraal te worden. Voor gemeenten liggen er vooral kansen in het beperken van energieverlies van de bebouwde omgeving, dat goed is voor 40% van het totale verbruik. Volgend jaar moeten verschillende scenario’s worden uitgewerkt, waarin wordt bekeken hoe snel het gemeentelijk vastgoed meer energiezuinig, of op termijn energieneutraal kan worden. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Harmen van der Steenhoven raadslid van D66-Amstelveen


De gemeente geeft het goede voorbeeld. Het realiseren van een klimaatneutraal gemeente is vooral mogelijk door het reduceren van het energieverbruik van gebouwen. Dit kan worden bereikt door een betere isolatie, of het plaatsen van installaties die energie opwekken (zoals zonnepanelen). Voor veel inwoners en bedrijven zal dit grote investeringen vergen. Harmen van der Steenhoven D66-raadslid: 'De gemeente Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Als we willen, dat ook inwoners gaan investeren in bijvoorbeeld betere isolatie zullen we zelf als gemeente eerst het goede voorbeeld moeten geven. Wat ons betreft gaan we ons eigen gemeentelijk vastgoed daarom versneld opwaarderen naar minimaal energielabel A'.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Ruud Oord raadslid van BBA


Maatschappelijk én financieel interessant. D66 en BBA willen onderzoeken, of het mogelijk is om het gemeentelijk vastgoed van de gemeente sneller te verduurzamen. Het college van B en W wordt gevraagd hiervoor verschillende scenario’s uit te werken. Het meest ambitieuze scenario zal hoogstwaarschijnlijk betekenen, dat er een forse initiële investering gedaan zal moeten worden om alle gebouwen versneld in een keer energieneutraal te krijgen. Deze investering kan zich vervolgens terugverdienen door een blijvende reductie in de kosten voor het energieverbruik.

Ruud Oord BBA-raadslid: 'Investeren in het isoleren van gemeentelijke gebouwen kan uitdraaien op een win-win-scenario: Enerzijds zorgen we voor een forse reductie in energieverlies. Anderzijds zorgen we ervoor, dat de maandelijkse lasten voor gas en elektra dalen, of in zijn geheel verdwijnen. Op de lange termijn verdient deze investering zich daarom altijd terug.' Indien het voorstel wordt aangenomen, de exacte uitwerking van de motie in de loop van 2018 wordt verwacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.