Bijgewerkt: 2 december 2021

D66 en Groen Links willen hogere kwaliteit verkeerseducatie in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66/GroenLinks-Amstelveen
29-04-2015

De vijf partijen die Amstelveen vertegenwoordigen in de Regioraad roepen op initiatief van D66- en Groen Links-Amstelveen het college op meer aandacht te geven aan verkeerseducatie op scholen. In de Regioraad zitten afgevaardigden van verschillende politieke partijen uit de Stadsregio Amsterdam. Uit de Monitor Meerjarenambitie Verkeersveiligheid 2011 – 2015 van de Stadsregio Amsterdam bleek, dat Amstelveen onder de maat presteert op het gebied van verkeerseducatie op scholen. Het gaat hierbij met name om jonge kinderen op de basisschool en leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2014)

Edwin van der Waal, D66-Amstelveen


Naast het verkeersveilig maken van de ruimtelijke omgeving is het geven van verkeersonderwijs op scholen van belang om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Uit onderzoek blijkt, dat 95% van de verkeersongelukken plaatsvindt door het gedrag van verkeersdeelnemers. Op het algemene verkeersexamen na blijft Amstelveen, vergeleken met andere steden uit de regio, flink achter.

Zo is er geen duidelijk beeld, wat welke school, of kinderopvanginstelling doet om hun leerlingen van onderwijs over verkeer te voorzien. Daarnaast is het aantal verkeersouders op basisscholen drastisch gedaald. Alle partijen in de gemeenteraad roepen het college dan ook middels een motie op de aangeboden verkeerseducatie te inventariseren en maatregelen te nemen wanneer scholen ondermaats presteren.

Edwin van der Waal, D66: “Veel verkeersongelukken bij de jeugd gebeuren als er een verandering van vervoerswijze plaatsvindt, zoals voor het eerst zelfstandig op de fiets, of als de verplaatsingsafstand verandert, wanneer een kind bijvoorbeeld verhuist. Om de veiligheid te vergroten is een integrale aanpak de beste manier; zowel aandacht voor een veilige infrastructuur als beïnvloeding van gedrag door middel van educatie, voorlichting en handhaving.”

Foto Amstelveen
(Foto GL-Amstelveen - 2014)

Tessa van Wijnen, Groen Links-Amstelveen


Tessa van Wijnen, Groen Links: “De uitkomst van het onderzoek was echt verrassend, ik ben er altijd vanuit gegaan, dat scholen veel deden aan verkeerseducatie. Er valt hier veel te winnen, ook op het gebied van samenwerking tussen onderwijsdiensten, ouders, gemeente en stadsregio.” De partijen hechten er daarnaast waarde aan dat ouders zelf genoeg met hun kinderen in het verkeer oefenen, zodat ze daar veilig aan kunnen deelnemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS