Bijgewerkt: 16 augustus 2022

D66 en GroenLinks verbaasd over besteding budget onderwijshuisvesting

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen / GL-Amstelveen
31-01-2010

De fracties van D66 en GroenLinks-Amstelveen zijn verbaasd over de besteding van het budget onderwijshuisvesting over de jaren 2007 en 2008. Recent heeft het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond aangetoond dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten die extra bijleggen en zij die de hand stevig op de knip houden als het gaat om onderwijshuisvesting.

De fracties van GroenLinks en D66 zijn van mening, dat de gemeente Amstelveen op dit gebied haar verantwoordelijkheid heeft genomen, om fors te investeren in de onderwijshuisvesting. Verbaasd zijn de partijen dan ook, dat uit het onderzoek blijkt, dat in 2007 en 2008 de gemeente Amstelveen respectievelijk slechts 91 en 81,4% van het door het gemeentefonds beschikbare budget heeft gebruikt voor onderwijshuisvesting.

De fracties willen daarom weten waarom niet het hele bedrag hieraan is besteed en waar het geld dan wel aan is besteed. Daarnaast vragen ze zich af, of dit geld alsnog beschikbaar kan komen voor de onderwijshuisvesting en of scholen zelf extra investeringen hebben moeten doen die ten koste gaan van het budget voor het geven van onderwijs.

Betreft schriftelijke vragen ex art 33 Gemeentewet budget onderwijshuisvesting

Geacht College,

Gemeenten krijgen van het rijk een budget voor onderwijshuisvesting, als onderdeel van het Gemeentefonds. Uit het recente onderzoek ‘Hoe gul is mijn gemeente’ van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt hoe groot de verschillen zijn tussen gemeenten die extra bijleggen en zij die de hand stevig op de knip houden.

Landelijk gezien blijkt dat alle gemeenten samen honderden miljoenen euro’s per jaar minder uitgeven dan ze ontvangen voor onderwijshuisvesting. Dat leidt er weer toe dat besturen geld aan het budget voor onderwijs onttrekken om uit te geven aan gebouwen. Dat mag niet, maar is ook niet wenselijk. Of ze laten het onderhoud op zijn beloop.

Ook in Amstelveen is er forse weerstand tegen achterstallig onderhoud van gebouwen. Teveel scholen hebben last van een slecht binnenklimaat, afgekeurde noodgebouwen en te kleine lokalen. Amstelveen heeft in onze ogen met het investeringsprogramma PIA 1 haar verantwoordelijkheid genomen om fors meer in onderwijshuisvesting investeren.

Ouders, onderwijzers en lokale politici kunnen op de website: www.hoegulismijngemeente.nl precies zien hoe hun school scoort. Groot was onze verbazing om te zien dat ook Amstelveen in twee van de drie volledige begrotingsjaren van uw college niet eens het beschikbare bedrag uit het Gemeentefonds heeft uitgegeven.

In 2007 werd maar 91% procent uitgegeven en in 2008 zelfs maar 81,4%. In 2006, toen uw College nog werkte conform de begroting van het vorige college werd bijna 1 miljoen euro méér uitgegeven dan via het Gemeentefonds binnenkwam. De eerlijkheid gebied ons om te vermelden dat in 2009 ook 8% meer werd uitgegeven dan via het gemeentefonds binnenkwam. Maar over de 3 volledige begrotingsjaren van dit college (2007, 2008 en 2009) constateert het AOb dat bijna 1,2 miljoen euro niet is uitgegeven aan waar het voor bedoeld was.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek stellen de fracties van D66 en GroenLinks u de volgende vragen ex art 33 Gemeentewet:  • In hoeverre kloppen de uitkomsten van dit onderzoek van de AOb? Indien u het niet eens bent met de uitkomsten van het AOb onderzoek, kunt u dan de verschillen verklaren?

  • 2. Kunt u aangeven waarom u in uw collegeperiode minder heeft geïnvesteerd in het onderwijs dan het beschikbare bedrag uit het Gemeentefonds?

  • 3. Indien de middelen uit onderwijshuisvestingsbudget van het Gemeentefonds niet volledig zijn uitgegeven aan het onderwijs, kunt aangeven waar deze middelen dan voor gebruikt zijn?

  • 4. In hoeverre zijn de niet uitgegeven middelen uit onderwijshuisvestingsbudget van het Gemeentefonds alsnog beschikbaar voor het hoognodige opknappen en nieuwbouwen van de slecht onderhouden Amstelveense schoolgebouwen?

  • 5. In hoeverre is u bekend hoeveel Amstelveense schoolbesturen zelf hebben moeten investeren (bijvoorbeeld uit de middelen die voor lessen bedoeld waren) ten behoeve van het onderhoud van hun schoolgebouwen?


Met vriendelijke groet, Catharina de Leur, D66  Sander Mager GroenLinksAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.