Bijgewerkt: 5 maart 2024

D66- en VVD-Amstelveen willen hogere duurzaamheidsambities gemeente

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- en VVD-Amstelveen
12-12-2022

D66- en VVD-Amstelveen willen dat de gemeente hogere ambities stelt op het gebied van de energietransitie om energierekeningen te verlagen en CO2 uitstoot te verminderen. De gemeenteraad heeft besloten een debat hierover te organiseren. Bekende onderdelen van deze energietransitie zijn de isolatie van huizen en het plaatsen van zonnepanelen. In aanvulling hierop willen VVD en D66 met andere partijen en het college in debat over duurzame warmte.

Hoge ambities. Hoewel D66 en VVD vinden dat er de afgelopen jaren al goede stappen zijn gezet om Amstelveen te verduurzamen, vinden de partijen dat de ambities omhoog moeten, anders worden de klimaatdoelstellingen voor 2030 niet gehaald. 'VVD en de D66 willen er alles aan doen om de ambities voor een duurzaam Amstelveen zo hoog als mogelijk te houden. Wat ons betreft moet het college van burgemeester en wethouders volop ruimte maken voor duurzame bronnen voor warmte' -stellen Maarten de Haan en Menno van Leeuwen raadsleden voor D66 en VVD en woordvoerders duurzaamheid.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-D66 Amstelveen - 2022)

Raadsleden Maarten de Haan (D66) en Menno van Leeuwen (VVD)

Er zijn verschillende oplossingen om duurzame warmte op te wekken: van een warmtepomp voor een enkele woning tot en met het verwarmen van een hele wijk met bodemwarmte. Naast de opwekking van warmte is het belangrijk om ook het transport van deze warmte te bespreken, zeker na het recente nieuws dat de energieleverancier Eneco heeft aangegeven het warmtenet niet te gaan uitbreiden in Amstelveen:

Bespreking in de gemeenteraad. Tijdens het debat moet blijken of ook andere fracties uit de gemeenteraad ook vinden dat er meer moet gebeuren om duurzame warmte in te zetten en welke ideeën partijen hierbij hebben. Daarnaast willen VVD en D66 bespreken hoe voor bestaande ambities een versnelling kan worden gerealiseerd.

Om te komen tot hogere duurzaamheidsambities, hebben de Haan en van Leeuwen voorstellen in voorbereiding, die deze versnelling kunnen bespoedigen zoals het ondersteunen van wijkinitiatieven voor warmte (warmte coöperaties) door de gemeente, raadsgesprekken over oplossingen voor duurzame warmte op de korte- en lange termijn. D66 en VVD beogen hun voorstellen samen met andere partijen in de gemeenteraad van 14 december 2022 voor te leggen middels een motie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.