Bijgewerkt: 25 juni 2024

D66- en VVD-Amstelveen willen kwijtschelding van leges voor duurzaam bouwplan

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- en VVD-Amstelveen
13-11-2017

Op initiatief van de fracties van D66- en VVD-Amstelveen is de gemeenteraad van Amstelveen op woensdag 8 november 2017 akkoord gegaan met een reservering van 300.000 euro voor het gedeeltelijk kwijtschelden van bouwleges voor duurzame bouwplannen. Wat de liberale partijen betreft kunnen inwoners en bedrijven vanaf halverwege 2018 aanspraak maken op dit fonds voor ‘groene leges’. Voorbeelden van duurzame bouwplannen zijn initiatieven die leiden tot energieopwekking of (extra) isolatie. Het eerdere concrete voorstel werd afgelopen juli door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2017)

D66-raadslid Harmen van der Steenhoven en Janneke Leegstra raadslid van VVD-Amstelveen op een bouwterrein


3 ton voor ‘groene leges’-fonds. In het plan wordt 300.000,- euro gereserveerd om in 2018 de leges van duurzame bouwplannen te compenseren. In het voorjaar van 2018 zal het college van B en W de kaders voorleggen waarbinnen burgers en bedrijven aanspraak kunnen maken op het fonds voor ‘groene leges’. D66-raadslid Harmen van der Steenhoven: 'De gemeente Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit plan voor groene leges draagt voor 100% bij aan het realiseren van deze doelstelling.' In de gemeenten Enschede en Oldenzaal bestaan reeds fondsen voor ‘groene leges’. Als gevolg hiervan is in deze gemeenten het aantal duurzame bouwprojecten gestegen.

Lage én groene lasten. D66 en VVD willen het tempo, waarin de gemeente Amstelveen duurzamer wordt, opvoeren. Het ‘groene leges’ fonds is, wat de partijen betreft, een voorstel dat past binnen de duurzaamheidsambities van het college van B en W. Ook ligt het voorstel in het verlengde van de historie van de gemeente Amstelveen als hoeder van lage lokale lasten. VVD-raadslid Janneke Leegstra: 'Het niet doorberekenen van leges bij duurzame bouwplannen past volledig bij de gemeente Amstelveen als de historische kampioen van de lage lasten én als de toekomstig kampioen van de duurzaamheid'. De exacte uitwerking van het voorstel voor de ‘groene leges’ wordt de komende maanden in de betreffende raadscommissie besproken. De eerste duurzame bouwplannen die in aanmerking willen komen voor compensatie, kunnen naar verwachting halverwege 2018 bij de gemeente worden ingediend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.