Bijgewerkt: 7 december 2021

D66- en VVD-Amstelveen willen nieuwbouw, maar niet ten koste van groen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- en VVD-Amstelveen
18-11-2020

De fracties van D66 en VVD-Amstelveen zullen bij de raadsvergadering van 18 november 2020 een voorstel indienen waarin het college wordt opgeroepen om woningbouwprojecten de komende jaren mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het groen in Amstelveen.

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in de regio. Ook Amstelveen zal de komende jaren flink moeten bijbouwen om het tekort terug te dringen. Het realiseren van nieuwe woningen binnen het bestaande bebouwde gebied kent veel voordelen. Open en groene landschappen tussen steden blijven zo gespaard. D66 en VVD willen met hun initiatief er echter voor waken dat bij binnenstedelijke nieuwbouwprojecten kostbaar groen verloren gaat en de stad zo ‘grijzer’ wordt. 'Amstelveen wordt geroemd om haar groene karakter. Dat moeten we koesteren, in stand houden en waar mogelijk versterken', aldus Arjan Gerritsen VVD-raadslid.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2020)

Arjan Gerritsen VVD-raadslid en Tawros Aslanjan D66-Amstelveen woordvoerder in de Stadstuinen


De groene leefomgeving in Amstelveen is kenmerkend voor onze stad. Het is daarom van groot belang dat wij dit behouden. Bij nieuwbouwprojecten is het niet altijd vanzelfsprekend dat verdwenen groen ook terugkomt. Als het aan D66 en de VVD ligt zal hier de komende tijd veel scherper op moeten worden toegezien. ‘Groen zorgt niet alleen voor gezondheidsvoordelen, maar ook voor sociale cohesie in wijken. Mensen zijn sneller geneigd om naar buiten te gaan, te bewegen en te recreëren’, aldus Tawros Aslanjan D66-Amstelveen woordvoerder Ruimtelijk Ordening.

Een keerzijde van stedelijke verdichting is echter dat de leefbaarheid onder druk kan komen te staan. Dit kan deels voorkomen worden door het opleggen van een groennorm aan projectontwikkelaars. Bij transformaties van gebouwen of nieuwbouw moet het bestaande kwaliteit en kwantiteit van het groen terugkeren in het plangebied. ‘Projectontwikkelaars moeten niet alleen denken aan opbrengst en rendement, maar ook aan de natuur omdat dit bijdraagt aan het welzijn en het geluk van mensen’, stelt D66-Amstelveen vicefractievoorzitter Tawros Aslanjan.  

Gemeenten vrezen vaak dat projectontwikkelaars zich zullen terugtrekken, door de hogere investeringen. Echter blijkt uit onderzoek van de WURs uit 2004 dat investeringen in een groene woonomgeving zichzelf snel terugverdienen. De waarde van woningen in de nabijheid van een park of plantsoen liggen respectievelijk 6 en 4,5 procent hoger dan de waarde van dezelfde typen in een dichtbebouwd gebied.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.