Bijgewerkt: 17 augustus 2022

D66- en VVD-Amstelveen willen onafhankelijke onderwijsadviseur

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD- en D66-Amstelveen
30-06-2021

VVD- en D66-Amstelveen komen met een voorstel voor een onafhankelijke onderwijsadviseur voor ouders en scholen. Deze adviseur heeft de opdracht om te helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen. De adviseur biedt ouders en leraren informatie en advies. Ook kan de adviseur helpen bij het vinden van juiste onderwijsplekken voor kinderen en kan door ouders worden ingezet voor bemiddeling wanneer dit nodig is. Hiermee willen de fracties ervoor zorgen dat scholen inclusiever worden.

Behoefte aan onafhankelijke adviseur. D66- en VVD-Amstelveen willen dat kinderen met een extra zorg/onderwijsbehoefte meer op reguliere scholen onderwijs volgen. Zij vinden dat leerlingen nog te veel worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Volgens de fracties is het ‘passend onderwijs’ nu vaak een ‘one way ticket’ naar het speciaal of gespecialiseerd onderwijs, in plaats van een manier om maatwerk te leveren zodat leerlingen op reguliere scholen kunnen blijven.

Foto Amstelveen
(Bron VVD- D66-Amstelveen - 2021)

Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen woordvoerder Onderwijs en Bas Zwart raadslid van VVD-Amstelveen woordvoerder Onderwijs


Saloua Chaara, D66-Amstelveen raadslid: 'We hebben de afgelopen tijd veel met ouders en scholen gesproken over wat er nodig is om inclusie in het onderwijs te stimuleren. Zo hield D66 hier in maart van dit jaar nog een goed bezochte bijeenkomst met Amstelveense ouders over. Daaruit bleek dat ouders vinden dat door de wirwar van regels het kind, de ouder en de leraar soms uit het oog verloren raken. Zo is niet altijd duidelijk wie wat doet en missen ouders duidelijke informatie over welke onderwijs-en zorgvoorzieningen er in de regio zijn. Ouders noemden veel behoefte te hebben aan één contactpunt waar ze even binnen kunnen lopen of kunnen bellen als ze vragen hebben. Én er is behoefte aan een onafhankelijke ondersteuner die kan bemiddelen als ouders en scholen er samen niet uitkomen. Nu worden onafhankelijke deskundigen vaak alleen ingezet als situaties escaleren en al vastgelopen zijn. Daarom willen we experimenteren met een onafhankelijke onderwijsadviseur om ouders en leraren hierbij te helpen.'

Support in discussies over passend onderwijs. 'Ouders hebben een kennisachterstand over passend onderwijs. De instanties waarmee je in discussie over passend onderwijs terecht kan komen kennen elkaar goed en hebben onderlinge afhankelijkheden. Je staat als ouders snel 1-0 achter in zo een discussie. Daarbij is het voor ouders niet altijd makkelijk om een advies te begrijpen en soms om het te accepteren. De onafhankelijke adviseur staat los van scholen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen en heeft als doel te helpen de beste oplossing voor de leerling te vinden. Wij denken hiermee ouders, leraren, scholen én vooral de kinderen te kunnen helpen sneller tot een betere oplossing te komen. Want er is behoefte aan duidelijke informatie, advies én hulp in het complexe systeem van instanties rondom passend onderwijs'- aldus Bas Zwart, VVD-Amstelveen raadslid. De scholen en het samenwerkingsverband Amstelronde staan ook positief tegenover de onafhankelijke onderwijsadviseur. Voor hen is belangrijk dat de adviseur uiteraard goede kennis van zaken heeft en het Amstelveense onderwijsveld kent.

Onderwijs primeur. Het voorstel om per begin 2022 te starten met een 2-jarige proef met de onafhankelijke onderwijsadviseur dienen D66 en VVD in bij de gemeenteraad van 7 juli 2021. Omdat veruit de meeste partijen in de gemeenteraad op voorhand al steun hebben uitgesproken voor het voorstel, rekenen de partijen erop dat het voorstel wordt aangenomen en de functie er per 2022 komt. Hiermee initiëren D66- en VVD-Amstelveen een primeur in Nederland. Amstelveen zal straks de eerste gemeente zijn met een onafhankelijke adviesfunctionaris voor ouders en scholen. 'Iets om in Amstelveen buitengewoon trots op te zijn' - aldus Chaara en Zwart.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.