Bijgewerkt: 11 augustus 2022

D66- en VVD-Amstelveen willen onderzoek naar woningsplitsing

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- en VVD-Amstelveen
28-09-2021

D66- en VVD-Amstelveen willen het splitsen van woningen onder voorwaarden mogelijk maken. Zij roepen het college in een motie op om te onderzoeken of bestaande woningen die te groot zijn geworden voor de bewoner(s) kunnen worden gesplitst. Het is een van de oplossingen die moet bijdragen aan terugdringen van het tekort aan woningen binnen de gemeente.

Dat er een tekort is aan betaalbare woonruimte is voor iedereen duidelijk. De koop- en huurprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Tegelijkertijd wonen veel mensen, al dan niet noodgedwongen, in een woning die te groot voor ze is geworden. Daarom willen D66 en VVD, middels een motie het college oproepen om te kijken of het splitsen van woningen in die gevallen makkelijker kan worden gemaakt. In regiogemeenten wordt al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Tawros Aslanjan raadslid van D66-Amstelveen: 'Het splitsen van woningen is niet DE oplossing voor het woningtekort, maar kan op de korte termijn bijdragen aan het terugdringen van ons woningtekort en hiermee een kans bieden aan starters op de woningmarkt.' Het is wel de bedoeling om de regeling verantwoord in te voeren door te kijken naar de effecten op de omgeving en de leefbaarheid. Een groot bovenhuis boven een winkel kan bijvoorbeeld wel geschikt zijn voor splitsing, maar een regulier rijtjeshuis niet.

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2021)

Tawros Aslanjan en Paul Feenstra voor een woning in het Oude-Dorp van Amstelveen die gesplitst is en waar nu twee gezinnen wonen


Het splitsen van woningen in meerdere zelfstandige woonruimtes kan in een aantal gevallen een goede oplossing zijn, vinden de partijen. Hierdoor kunnen niet alleen jongeren meer kans op een woning krijgen, maar kan het ook de mogelijkheid voor ouderen en mindervaliden bieden om langer zelfstandig in hun eigen woning te wonen. Ook ontstaan mogelijk meer financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van bestaande woningen. 'Dit zou een eis voor het verlenen van een vergunning voor het splitsen van een woning kunnen zijn,' -aldus Aslanjan.

Slechts een beperkt aantal woningen zal zich voor splitsing lenen, onderkennen de partijen. Paul Feenstra raadslid van VVD-Amstelveen: 'Wij willen splitsen beperkt mogelijk maken. Het is zeker niet zo dat wij de deur nu wagenwijd open willen zetten, maar in evidente gevallen moet dat kunnen en dat kan nu niet. Wel moeten er duidelijke voorwaarden worden gesteld aan het verlenen van een vergunning woningvormen en moet kritisch gekeken worden naar de mogelijkheden. Het mag de huidige woonomgeving in buurten en straten niet aantasten. Veiligheid en leefbaarheid voor de buurt staan daarbij voorop' -aldus VVD-raadslid Paul Feenstra.  

De partijen vinden het belangrijk om te benadrukken dat het niet gaat om het stimuleren van kamerverhuur. Aslanjan: 'Splitsing van woningen mag geen lucratieve business worden voor beleggers. Het gaat om het creëren van zelfstandige woonruimtes, waar mensen op zichzelf kunnen wonen.' De partijen zijn voornemens om woensdag een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering. Daarin vragen ze het college te onderzoeken op welke wijze het gebruik van de vergunning woningvormen kan in de gemeente Amstelveen. Daarnaast willen ze dat bij de uitwerking wordt gekeken naar minimale oppervlakte eisen, overige kwaliteitseisen als geluidsisolatie en brandveiligheid en het effect op leefbaarheid en parkeerdruk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.