Bijgewerkt: 16 augustus 2022

D66 en VVD willen meldpunt voor overbodige regelgeving

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- en VVD- Amstelveen
22-10-2013

De fracties van D66-Amstelveen en de VVD- Amstelveen vinden, dat de gemeente de lokale regeldruk moet verminderen. De partijen zullen in de gemeenteraad een voorstel indienen om  de gemeentelijke regelgeving te inventariseren en waar mogelijk, regels te schrappen of aan te passen. Daarnaast zullen de partijen voorstellen een meldpunt voor overbodige regels in te stellen, waar inwoners en ondernemers melding kunnen maken van de in hun ogen overbodige regelgeving.

van der Steenhoven  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgerraadslid Harmen van der Steenhoven van D66-Amstelveen


Minder regels = minder kosten

In een tijd, waarin veel ondernemers in zwaar weer verkeren vinden D66 en de VVD, dat de gemeente serieus werk moet maken van de vermindering van het aantal regels. ‘Sommige verboden en vergunningsverplichtingen zijn simpelweg niet meer van deze tijd. Onderzoek op onderzoek toont aan, dat overbodige regels ondernemers geld en tijd kosten.

Het schrappen van regels levert daarnaast banen op en is goed voor de economie. Voorbeelden van deregulering kunnen gevonden worden bij regels voor promotionele activiteiten, openbare inzamelingen of in de openbare ruimte’, aldus D66-burgerraadslid Van der Steenhoven. Wethouder Groot, portefeuillehouder op dit onderdeel, heeft al aangegeven positief te staan tegenover het voorstel van D66 en de VVD.

Feenstra  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Paul Feenstra, raadslid van VVD-Amstelveen


Meldpunt overbodige regelgeving

VVD en D66 stellen daarnaast voor een meldpunt voor overbodige regelgeving in te stellen. Inwoners en ondernemers kunnen dan melding maken van de in hun ogen overbodige regels. Veel inwoners en ondernemers klagen over onnodige administratieve lasten en het zou goed zijn na te gaan, welke regelgeving in dit verband kan worden vereenvoudigd, of geschrapt.

 ‘De oprichting van een meldpunt zorgt ervoor dat de gemeente beter inzicht krijgt in welke regels als overbodig, onnodig en betuttelend worden ervaren’, aldus VVD-raadslid Feenstra. D66 en de VVD benadrukken, dat zij vinden, dat de gemeente de inbreng van inwoners en ondernemers uit het meldpunt ook daadwerkelijk moet gebruiken om de regeldruk te verminderen. Om die reden vragen de partijen jaarlijks terug te koppelen aan de gemeenteraad wat er met de inbreng van bewoners en ondernemers gedaan wordt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.