Bijgewerkt: 7 december 2021

D66: garandeer waterplezier in Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
23-03-2012

In juni 2011 is een voorstel van D66 aangenomen om initiatieven van Amstelveense inwoners om badjes in hun buurt te behouden, financieel te ondersteunen. Een aantal van deze badjes dreigden door de bezuinigingen te verdwijnen.

Bewoners stapten naar de gemeente met ideeën om het waterplezier van de kinderen in de buurt te behouden. Dankzij het voorstel van D66 is twee ton gereserveerd om deze bewoners de gelegenheid te bieden hun ideeën  te realiseren.

De initiatieven zijn afkomstig uit de wijken Bovenkerk, Waardhuizen en Kostverloren. Het college komt in de raad van 28 maart naar aanleiding van deze initiatieven met een uitwerking. In Waardhuizen en Kostverloren komen speeltoestellen waarmee met water gespeeld kan worden. Bovenkerk wil het onderhoud en beheer van het badje aldaar overdragen aan speeltuinvereniging VOKA.

bad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Speelbad in het Keizer Karelpark


Het college stelt nu voor om het onderhoud en beheer voor een jaar over te dragen aan speeltuinvereniging VOKA. In het najaar wordt vervolgens gekeken of deze oplossing levensvatbaar is. Als het een succes is komt er een bijdrage voor een nieuw badje, als het niet levensvatbaar is wordt het badje alsnog weggehaald.

Raadslid Maaike Veeningen: “Het is mooi om te zien, dat dankzij de initiatieven van Amstelveense inwoners kinderen in Bovenkerk, Kostverloren en Waardhuizen hun waterplezier op zomerse dagen behouden. De buurt neemt initiatief, neemt verantwoordelijkheid en neemt werk van de gemeente uit handen. Dat juichen wij van harte toe.

Het huidige raadsvoorstel geeft Bovenkerk echter geen garanties voor waterplezier na de zomer 2012. Mocht de overdracht van het badje aan speeltuinvereniging VOKA onverhoopt geen succes blijken, dan dreigt de waterspeelplek in Bovenkerk alsnog te verdwijnen.

Wij vragen van het college dan ook de garantie, dat in dat geval ook Bovenkerk een speeltoestel met een waterfunctie  krijgt. D66 zal daartoe in de raad van 28 maart 2012 een amendement op het voorstel van het college indienen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.