Bijgewerkt: 8 december 2021

D66 idee voor een kunstroute in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
10-05-2012

De fractie van D66-Amstelveen heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een beeldenroute te realiseren tussen de musea in het Oude Dorp en het Stadshart. Het museum Van der Togt en het Cobramuseum worden zo via kunstzinnige ontwerpen met elkaar verbonden. De route loopt vanaf het Cobramuseum door de wijk tegenover het museum richting Broersepark en komt na dit park uit bij het Van der Togt museum.

De route brengt inwoners van Amstelveen en bezoekers in aanraking met het oude en nieuwe “economische centrum”, versterkt de wisselwerking tussen de Amstelveense musea en geeft zicht op de unieke groene kwaliteit van de stad.

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Rien Alink, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


D66 vindt, dat de beeldenroute door een aantal ontwikkelingen extra betekenis krijgt. Zo is er in het Oude Dorp sprake van een soort revival: uitbreiding van het Van der Togt museum, nieuwe horeca gelegenheden en een nieuwe inrichting van het  plein. De aantrekkelijkheid van het Oude Dorp is vergroot.

In het Stadshart streeft de eigenaar van het centrum naar een opwaardering. Vanuit de gemeenteraad zijn bovendien initiatieven genomen om het winkelcentrum en het Stadsplein te verlevendigen. Zowel in het oude als in het nieuwe centrum is sprake van nieuw elan. De kunstroute legt een verbinding tussen beiden.

D66 wil de route opbouwen door 8-10 beelden die in vormgeving bij elkaar passen en in lijnvoering een geheel vormen. In overleg met  De Nederlandse Kring van Beeldhouwers zal de kunstroute uitgewerkt worden. Het Cobramuseum en het Van der Togt museum staan buitengewoon positief tegenover het initiatief.

Volgens fractievoorzitter Rien Alink kunnen de kosten beperkt worden: “D66 stelt voor gebruik te maken van bruikleenovereenkomsten met de kunstenaars voor een periode van twee jaar. Na die tijd is vernieuwing van de route opnieuw via bruikleencontracten mogelijk. Nu is met het ontwerp van de beeldenroute een bedrag van 25.000 gemoeid .

Amstelveen komt op deze wijze in cultureel opzicht nog meer in beeld en de beide musea profiteren van elkaars aanwezigheid en eigen positie. Dat is grote winst.” Het voorstel wordt naar verwachting op 30 mei 2012 in de commissie Burgers en Samenleving behandeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.