Bijgewerkt: 28 november 2021

D66 inzake Cardanus: 'De Raad nu aan zet'

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
08-05-2012

Alink (D66): “De Raad nu aan zet”

De fractie van D66-Amstelveen heeft met stijgende verbazing kennis genomen van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen rond de gunning van het welzijnswerk aan Cardanus in 2013.

Subsidierelatie

“Al ruim een jaar verkondigt wethouder Koops en dit college, dat de subsidierelatie met Cardanus zou stoppen. Nu blijkt de wethouder haar zaakjes niet in orde te hebben en zal zij Cardanus opnieuw vragen het welzijnswerk uit te voeren.

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Rien Alink, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


“Ronduit slordig” aldus fractievoorzitter Alink. In dit dossier wordt noodzakelijke besluitvorming keer op keer uitgesteld totdat er geen tijd meer is om het beleid in te voeren. Dat hebben we gezien bij het peuterspeelzaalwerk en nu opnieuw.

Het is goed, dat het welzijnswerk voor 2013 in Amstelveen is veiliggesteld, maar daar was wel veel druk vanuit de raad en een hele grote ommezwaai van de wethouder voor nodig. Maar beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Slechte relatie

Vanuit de gemeenteraad is al een tijd duidelijk, dat de wethouder niet wil investeren in een goede werkrelatie met het bestuur van Cardanus. “Dat geeft natuurlijk geen pas op een beleidsterrein, waar zoveel medewerkers en vrijwilligers dagelijks bezig zijn”. Vanuit verschillende partijen is aangedrongen op een goed gesprek tussen het college en het bestuur van Cardanus.

Pas op het allerlaatste moment bleek er ruimte om met elkaar om tafel te gaan. Gelukkig is daar nu een akkoord uitgekomen, waar de partijen mee kunnen leven. Toch zal de wethouder meer haar best moeten doen om de relatie te verbeteren. Het komende jaar moeten ze toch echt met elkaar door één deur.

Hoe nu verder?

Wat D66 betreft is de druk niet van de ketel. Het nieuwe welzijnswerk moet nog steeds in de steigers gezet en de uitwerking die er tot nu toe ligt is onvoldoende uitgewerkt om gefundeerd besluiten te kunnen nemen.

De fractie zal daarom bij de komende raadsvergadering een amendement indienen om de kaders daarvoor aan te scherpen. In het najaar moet er een volledig uitgewerkt plan liggen waar de raad dan een eindoordeel over zal vellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS