Bijgewerkt: 24 juli 2024

D66 is teleurgesteld in houding VVD

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
22-03-2010

Maandag 22 maart 2010 heeft de lijsttrekker van de VVD zijn bevindingen van de informatieronde voor de vorming van een nieuw Amstelveens college van B en W bekend gemaakt.
Gebleken is, dat de partijen VVD, BBA, CDA, OCA en CU op hoofdlijnen een inhoudelijke basis kunnen vinden. D66 is zeer teleurgesteld over deze snelle en verrassende uitkomst.

de leur  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Catharina de Leur fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Het proces om te komen tot een nieuw college is ondoorzichtig gebleken. Het bleek geen onafhankelijke en transparante informatieronde te zijn, waarin verschillende varianten in kaart werden gebracht en werden gevolgd door programmatische besprekingen. Uiteindelijk blijkt het een formatieronde te zijn geweest.

Het nieuwe college doet geen recht aan de uitslag van de verkiezingen. In het college zullen, met uitzondering van de OCA, alleen partijen deelnemen, die hebben verloren. Daarmee wordt de uitspraak van de kiezer geheel genegeerd.

Daarnaast vindt D66, dat een college dat slechts gebaseerd is op een meerderheid van 19 van de 37 zetels geen solide basis is voor de moeilijke besluiten die de komende vier jaar moeten worden genomen.

Fractievoorzitter Catharina de Leur: 'D66 wilde een college vormen van D66, VVD, GroenLinks en de PvdA. Een dergelijk college past goed bij de verkiezingsuitslag: de grootste partij (VVD) en de grootste winnaar (D66) en de derde (GL) en de vierde (PvdA) partij van de stad, met een solide basis van 25 zetels.

Daar hebben wij de afgelopen weken, in de informatieronde, dan ook als voorkeursvariant op ingezet. Een dergelijk college bleek een onacceptabel voorstel, waardoor er nu een college wordt gevormd met een meerderheid van slechts 19 zetels en ook nog eens twee 1-mansfracties. Te bizar voor woorden.

Anderzijds zijn wij ook democraat genoeg, om te weten, dat een meerderheid de helft plus 1 is. Wij wensen de vijf partijen dan ook alle sterkte toe met de uitdagingen, waar deze stad voor staat en zullen alle plannen op hun merites beoordelen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.