Bijgewerkt: 6 december 2021

D66: promotie heemparken krijgt vorm

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
18-05-2011

D66 presenteerde half februari 2011 een plan van 10 punten om de Heemparken van Amstelveen te promoten. De fractie vroeg het college om een reactie binnen een termijn van drie maanden. Het antwoord van het college is nu gegeven.

Volgens fractievoorzitter Rien Alink is serieus ingegaan op de suggesties en ideeën van D66. “Belangrijk is, dat de heemparken een betere markering krijgen en zo beter herkenbaar worden. Visitekaartjes van de gemeente Amstelveen moet je ook als visitekaartjes tonen.

Braak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het heempark 'De Braak'


Op het raadhuis komt waarschijnlijk een aparte PR-hoek voor de heemparken, zodat een breed publiek kan kennis nemen van deze groenparels. Verder worden de ideeën voor een groenwegbewijzering uitgewerkt. Ook ons idee van een website voor de Amstelveense parken vindt weerklank”.

D66 blijft de bezuiniging van 1 miljoen op het groen een verkeerde keuze vinden, maar stelt vast, dat het college terecht een aparte plaats geeft aan de heemparken. De fractie zal bij de behandeling van de kadernota in juli zeker terug komen op het belang van het groen in Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.