Bijgewerkt: 25 mei 2024

D66 stelt geld voor renovatie badjes veilig

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
11-06-2011

De gemeenteraad heeft unaniem op initiatief van D66 het amendement 'Gemeentelijke bijdrage vervangingskosten speelbadjes' aangenomen. Hierin wordt voorgesteld een bedrag van € 200.000,- toe te voegen aan de algemene reserve in plaats van aan de zogeheten egalisatievoorziening huishoudelijk afval. Dit in afwachting van de uitwerking van de initiatieven van bewoners inzake het behoud van de speelbadjes.

speelbad  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Een speelbad in Amstelveen


In de commissie Burgers en Samenleving had de fractie al vragen gesteld over stand van zaken ten aanzien van de speelbadjes. Uit de beantwoording van de wethouder bleek, dat hij in gesprek is met een aantal initiatiefnemers om de badjes in Bovenkerk en Kostverloren te behouden. Wel lijkt het erop dat de kosten van vervanging van de badjes erg hoog zijn.

D66 vindt dit soort initiatieven vanuit de buurt belangrijk en wenselijk. Raadslid Berkhout: “Het past in onze liberale visie dat bewoners van een wijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt en voor de voorzieningen die daar zijn.

Een financiële bijdrage van de gemeente in de vervangingskosten van de speelbadjes kan de slagingskans van dit soort initiatieven aanmerkelijk verhogen. Wij willen graag, dat de badjes behouden kunnen blijven. Het geld is nu veilig gesteld, nu is het wachten op concrete plannen vanuit de buurt.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.