Bijgewerkt: 4 december 2021

D66 stelt vragen over 'De Laagte'

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
07-02-2010

Als gevolg van besluitvorming in de gemeenteraad over het project Nifterlake op de locatie van 'De Laagte', zal 'De Laagte' als wijkcentrum verdwijnen. Voor de activiteiten van 'De Laagte' is onderdak gevonden in het GO-centrum.

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het wijkcentrum 'De Laagte' in Randwijck


D66 is er altijd vanuit gegaan, dat deze wijkactiviteiten hier tijdelijk zouden plaatsvinden. Door het stopzetten van het project PIA2 (het bouwen van nieuwe Multi Functionele Accommodaties), lijkt het erop, dat het GO-centrum geen tijdelijke, maar een definitieve locatie voor de wijkactiviteiten wordt.

Daarom wil ik u, namens de fractie van D66, de volgende vragen stellen:

Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende wijkcentrum 'De Laagte'

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen  1. In hoeverre is het waar, dat het GO-centrum de definitieve locatie voor het wijkactiviteiten in Randwijck wordt.

  2. In hoeverre bent u het met de fractie van D66 eens dat het GO-centrum een tijdelijke oplossing voor het verdwijnen 'De Laagte' is.

  3. In hoeverre bent u bereid een alternatieve bestaande locatie voor het wijkcentrum te zoeken, bijvoorbeeld in de huidige Michiel de Ruyterschool?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66, Catharina de Leur fractievoorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.