Bijgewerkt: 30 november 2021

D66 stelt vragen over de nieuwe route van de Zuidtangent

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
09-12-2010

Betreft: Schriftelijke vraag ex.art.33 betreffende nieuwe route Zuidtangent

Aan het College van B en W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

Vanaf 12 december 2010 gaat de Zuidtangent door het gebied van Langerhuize rijden via de daartoe gerealiseerde busbaan. Hiermee wordt dit gebied en het Businessparc per hoogwaardig openbaar vervoer ontsloten. Door de route die via Langerhuize loopt, wordt de aansluiting van de Zuidtangent op de Amstelveenlijn verlegd naar de halte Ouderkerkerlaan.

Hier is slechts aan één zijde directe toegang naar het perron van de sneltram. Naar wij hebben begrepen is door de Stadsregio eerder een bijdrage aan de orde geweest voor de  verbetering van deze overstapsituatie. D66 vindt deze overstapsituatie verre van ideaal en zou daarom graag zien, dat er maatregelen worden genomen om deze situatie te verbeteren. De fractie van D66 denkt daarbij bijvoorbeeld aan het prioriteit geven aan overstappende bus (tram) passagiers bij het oversteken.

Met de nieuwe route wordt voor de Zuidtangent een derde halte in Amstelveen gerealiseerd. Deze is in het noordelijk gebied van Langerhuize gerealiseerd. D66 verbaast zich erover, dat er bij de locatiekeuze voor een derde halte niet meer rekening is gehouden met de bereikbaarheid van Ziekenhuis Amstelland. D66 vindt dit echt een gemiste kans. Namens de fractie van D66 wil ik daarom u aangaande deze nieuwe route de volgende vragen stellen:  • 1.In hoeverre is de informatie juist dat  Connexxion eerder heeft aangegeven er de voorkeur voor te hebben om de bestaande route van de zuidtangent via de Oranjebaan te handhaven en andere (bestaande) buslijnen via Langerhuize te laten rijden?

  • 1a. Kunt u ons aangeven wat voor Connexxion de reden was om de route via Langerhuize te heroverwegen en wat de doorslag heeft gegeven om uiteindelijk toch aan de nieuwe route vast te houden?

  • 2.Kunt u ons aangeven waarom een bijdrage van de Stadsregio is komen te vervallen?

  • 2.a. Op welk moment heeft u de commissie RWN hierover geïnformeerd?

  • 3. In hoeverre bent u het met de fractie van D66 eens, dat de overstap op de halte Ouderkerkerlaan verre van ideaal is?

  • 3a. In hoeverre bent u van plan maatregelen door te voeren, zodat deze overstap wordt verbeterd?  

  • 4.In hoeverre bent u bereid te bezien of ondanks de forse loopafstand toch een directe en veilige looproute tussen Zuidtangenthalte en ziekenhuis kan worden aangelegd?


De fractie van D66 ziet een reactie op deze vragen met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet, Lex Hendriksen, namens de fractie D66Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS