Bijgewerkt: 6 december 2022

D66: stimuleer amateurkunst

Nieuws -> Cultuur

Bron: Amstelveens Weekblad
14-01-2009

Er moet meer aandacht komen voor amateurkunst in Amstelveen. Om deze te stimuleren heeft de gemeenteraadsfractie van D66 een 10-puntenplan opgesteld en voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

Alink  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De D66-Amstelveen fractie in de raadzaal: fractievoorzitter Catharina de Leur en raadslid dr. M. J. Alink tijdens een raadsvergadering


Amateurkunst kent in Amstelveen circa 12.500 volwassen beoefenaren (18+) plus nog eens 6000 jongeren. Zij houden zich bezig met een breed scala aan activiteiten: dans, muziek (koren, orkesten, pop), theater, beeldende kunst, media (film, video, foto) en literatuur. De gemeente heeft weliswaar een cultuurnota, maar D66 denkt dat er in de amateursector meer kan gebeuren.

Wethouders Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Drie generatie cultuur wethouders: (vlnr) dhr Frans Hellendall, dhr Rien Alink en dhr Piet van den Heuvel tijdens een opening van een tentoonstelling bij SVB in 2006


In het 10-puntenplan staan de volgende voorstellen:

-  De oprichting van een amateurkunstforum voor de circa zestig actieve verenigingen om de krachten te bundelen en beter op te komen voor hun belangen. Een forum kan helpen contacten te verbreden en ervaringen uit te wisselen en te komen tot meer samenwerking. Verder kan de band tussen verenigingen en gemeente worden versterkt.

- D66 wil graag dat de banden tussen amateurkunst en de professionele culturele instellingen worden aangehaald. Dat kan door de amateurkunst te laten deelnemen aan overleg dat al bestaat tussen de professionele instellingen. Hierdoor nemen de kansen op samenwerking toe.

-Amateurkunst moet zich scherper profileren naar buiten toe, wat kan door duidelijke informatievoorziening,  bijvoorbeeld via een speciale website.

-  D66 wil graag een jaarlijkse amateurkunstdag. Dat idee bestaat al wel bij de gemeente, maar is nog geen werkelijkheid geworden. Wat D66 betreft komt dit evenement er nog in 2009, waarna het een jaarlijkse traditie kan worden.

Kunstmarkt Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De 3de Amstelveense Amateurkunstmarkt werd op zondagmiddag 22 juni 2008 gehouden in het Oude-Dorp, rond het Dorpsplein. Er zijn in Amstelveen veel talentvolle amateurkunstenaars bezig


- Wat D66 betreft ontstaan er nauwe banden tussen amateurkunst en brede scholen, waarvan er de komende tijd in Amstelveen vijf komen. Daarbij kunnen tevens raakvlakken met bijvoorbeeld welzijn, sport en recreatie worden benut.

-  Banden met welzijn kunnen ook worden versterkt in de vijf multifunctionele centra voor welzijn, die in ontwikkeling zijn. De centra kunnen stimuleren, dat inwoners ook zelf actief worden als amateurkunstenaar.

-  Ook in de nieuwe jeugdcentra moet aandacht komen voor kunst en cultuur, met speciale aandacht voor nieuwe kunstvormen als urban, breakdance, streetdance, rappen, slammen en skillz.

-  D66 wil graag een jaarlijkse prijs van 1000 euro instellen die gekoppeld wordt aan een ten­toonstelling voor amateurkunst.

-  D66 stelt voor een 'Huis van Amateurkunst' op te richten, zoals dat in sommige gemeenten al bestaat. Zo'n huis kan bijvoorbeeld oefen- en presentatieruimtes bieden en adviseren aan de overheid en organisaties.

-  Tenslotte denkt D66 dat er voor dit alles meer geld nodig is en dat dit er ook moet komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.