Bijgewerkt: 28 november 2021

D66-taartjes voor Brede School Omnibus in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
15-03-2017

De Amstelveense afdeling van D66 heeft afgelopen woensdag 8 maart 2017 'Brede School Omnibus' aan Pandora 8 verrast met een onverwachts bezoek ter ere van hun recente prestaties bij de onderwijsinspectie. D66-raadslid Tawros Aslanjan en D66-bestuurslid Tijmen van der Knaap kwamen met feestelijke D66-cupcakes langs om de school in het zonnetje te zetten voor hun prestaties om de onderwijskwaliteit te verbeteren. D66 zet zich zowel lokaal als landelijk in voor meer investeringen in het onderwijs.

Betere beoordeling door de onderwijsinspectie. De directe aanleiding voor het bezoek van D66 vormde de recent afgegeven betere beoordeling van de onderwijsinspectie voor BS Omnibus. De school kreeg de beoordeling ‘goed’ op Actieve Betrokkenheid, Taakgerichtheid en Pedagogisch Klimaat. Voor alle andere onderdelen voldoende. Dat spreekt niet vanzelf, daar is veel en extra inzet door het personeel voor nodig geweest het afgelopen jaar.

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2017)

De directeur van BS Omnibus Frank Roël neemt de D66-cupcakes in ontvangst van Tawros Aslanjan D66-Amstelveen raadslid naar aanleiding van de recente onderwijsprestaties van de basisschool


De basisschool heeft een unieke plek in het Amstelveense scholenlandschap door vol in te zetten op de positieve aspecten van multiculturele diversiteit. De 17 personeelsleden van de basisschool nodigen leerlingen actief uit om overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen bespreekbaar te maken. Daarmee worden leerlingen aangemoedigd hun eigen identiteit te vormen, maar daarbij ook respect te hebben voor de ander. Ook worden ouders actief bij deze aanpak betrokken.

D66 Amstelveen is trots op de inzet van de docenten van BS Omnibus voor het verbeteren van het leerklimaat en de onderwijskwaliteit. D66-Raadslid Tawros Aslanjan: “Persoonlijk weet ik hoe het is om op een school te zitten met kinderen vanuit verschillende achtergronden. Dat is niet altijd even makkelijk voor de docenten. BS Omnibus bewijst, dat betere onderwijsprestaties dan gewoon mogelijk zijn. Lokaal en landelijk zou meer geld vrijgemaakt moeten worden om deze geweldige ploeg van docenten te helpen de kwaliteit nog verder te verbeteren’. In de Infobus van 27-01-2017 (pdf 2 pagina’s) kunt u nalezen welke punten er nog meer onder loep waren genomen door de inspectie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS