Bijgewerkt: 18 mei 2024

D66: verantwoording wordt transparanter

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
19-06-2011

De fractie van D66-Amstelveen stelde het college schriftelijke vragen over de verantwoording van moties, amendementen en het collegeprogramma. De bedoeling van deze vragen was de verantwoording transparanter en concreter te maken. Daarom vroeg de fractie om een jaarlijks overzicht van moties en amendementen en hoe door het college gevolg is gegeven aan deze uitspraken van de Raad.

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Rien Alink, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Bovendien wilde de fractie met regelmaat een “stand van zaken” van het collegeprogramma en aan het einde van de periode 2010-2014 een verantwoordingsdocument. D66 is verheugd, dat het college inzake amendementen en moties een duidelijke toezegging doet. Voortaan zal in het jaarverslag een dergelijk overzicht worden opgenomen, waarmee aan het verzoek van de fractie is voldaan.

Als het gaat om de stand van zaken collegeprogramma, wijst het college op begroting en jaarrekening. Ook is het college bereid aan het einde van deze periode (februari 2014) een verantwoordingsdocument aan te bieden. Volgens fractievoorzitter Rien Alink is de verantwoording weer een stap verder gekomen. “De Raad moet uit een oogpunt van controle over voldoende gegevens beschikken.

De vraag bijvoorbeeld over het verantwoordingsdocument moet het mogelijk maken een politieke discussie in de Raad te voeren over de uiteindelijke resultaten van dit college. Dan pas is sprake van echt verantwoording afleggen”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.