Bijgewerkt: 8 december 2021

D66 verheugd over de verbetering van het Stadsplein

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
02-07-2012

D66: eindelijk een bruisend stadshart!

Afgelopen najaar hield D66 een enquête over het Stadshart. De respons was groot; veel Amstelveners gaven aan het Stadsplein saai te vinden, en kwamen met suggesties voor verbetering. D66 is met de ideeën  aan de slag gegaan, en kreeg een ruime meerderheid in de raad voor haar oproep het Stadsplein te verlevendigen.

stadsplein Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het Stadsplein van Amstelveen in mei 2012


Uit de gehouden enquête bleek, dat veel respondenten behoefte hadden aan een intiemer plein, met betere verlichting, meer zitplekken, en meer terrassen. Ook gaf men aan meer evenementen en meer cultuur, in de vorm van bijvoorbeeld straattoneel of muziek, op het plein te willen. Deze suggesties zijn nu verwerkt in concrete voorstellen.

Raadslid Maaike Veeningen: “Op initiatief van D66 liggen er nu eindelijk voorstellen die in een duidelijke behoefte van de Amstelveners voorzien. We zijn dan ook verheugd over de voorstellen van het college over het Stadsplein. Een bruisend Stadshart is weer een stap dichterbij.

De voorstellen gaan straks de inspraak in. Omdat tijdens onze enquête bleek, dat veel inwoners zich betrokken voelen bij dit onderwerp, heeft D66 er bij het college op aangedrongen om het mogelijk te maken ook digitaal op de plannen te reageren, en de inwoners hierop attent te maken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.