Bijgewerkt: 6 december 2021

D66 vraagt om concrete aanpak leegstand kantoren

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
25-06-2012

Amstelveen heeft een fors aantal kantoren, dat leeg staat: maar liefst 19% van de kantoren is niet in gebruik. Weliswaar heeft het college enkele maanden geleden aangekondigd de leegstand te willen terugdringen, maar D66-Amstelveen mist de concrete maatregelen om de leegstand aan te pakken. Om die reden dringt D66 er bij het college op aan om met oplossingen te komen.

Veeningen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Maaike Veeningen, raadslid van D66-Amstelveen


Raadslid Maaike Veeningen: “Leegstand is slecht voor de Amstelveense economie, en kan leiden tot een verloedering van de omgeving. Voor zover er nog wèl vraag is naar kantoorruimte, richt deze zich vooral op nieuwe, moderne gebouwen en niet op leegstaande panden van 20 jaar oud. Voor een deel van de leegstaande gebouwen zal dan ook een nieuwe bestemming gevonden moeten worden.

De landelijke overheid stimuleert op dit moment de aanpak van leegstand door de inzet van een expertteam. Dit team helpt overheden bij het vinden van nieuwe bestemmingen voor in onbruik geraakte kantoren. Des te meer reden dus, om juist nu hard aan de slag te gaan met de leegstand in Amstelveen.

Daar komt bij, dat het als gevolg van de crisis- en herstelwet eenvoudiger is geworden om bijvoorbeeld woningen te realiseren. Nu het voor starters in Amstelveen bijna onmogelijk is om een eerste woning te vinden, wil D66 dat het college in ieder geval bekijkt welke leegstaande kantoren geschikt zijn om tot starterswoningen te verbouwen. Zo pakken we èn de leegstand, èn het gebrek aan starterswoningen in Amstelveen aan”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.