Bijgewerkt: 27 november 2021

D66 vragen inzake PGB

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
28-09-2011

Inleiding:

Volgens een bericht op de site van AT5 (26 september 2011 ) zal Amsterdam het PGB ondanks de landelijke bezuinigingen handhaven. Het PGB stelt gehandicapten in staat om zelf hun zorg in te kopen en te regelen en zo hun eigen levenswijze een zelfstandige vorm te geven. Wethouder Van der Burg wil de handhaving van de PGB betalen via de gelden van de AWBZ.

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Rien Alink, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


N.a.v. het bovenstaande stelt ondergetekende, lid van de fractie van D66, u de volgende vragen:  1. Is het college op de hoogte van dit bericht en de uitspraken van de Amsterdamse wethouder Zorg inzake het PGB?

  2. Is het college bereid te onderzoeken of en in hoeverre de gekozen stellingname ook voor Amstelveen geëffectueerd kan worden, d.w.z. handhaving van het PGB ondanks de landelijke bezuiniging?

  3. Is het college bereid de bevindingen van dit onderzoek, genoemd onder vraag 2, aan de commissie B en S te rapporteren?


M. J. Alink, fractievoorzitter D66-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS