Bijgewerkt: 16 augustus 2022

D66 vragen over de zondagopenstelling supermarkten in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
17-01-2010

Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende zondagopenstelling supermarkten

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

Volgens de winkeltijdenwet is het mogelijk dat één avondwinkel per 15.000 inwoners op zondagmiddag geopend is. Op basis van het inwonertal van Amstelveen zouden dat dus vijf supermarkten kunnen zijn.

De fractie van D66 is van mening, dat deze beperking in de winkeltijdenwet oneerlijke concurrentie tussen verschillende supermarkten oplevert en onduidelijkheid geeft aan de inwoners, waarom de ene winkel wel open kan en de andere niet. D66 wil daarom dat gemeenten zelf kunnen bepalen welke supermarkten op zondag geopend kunnen zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Catharina de Leur fractievoorzitter van D66-Amstelveen tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma 2010-2014 van de partij


Daarom willen ik u, namens de fractie van D66, de volgende vragen stellen:

    1. Kunt u de fractie van D66 aangeven waarom er in Amstelveen slechts drie supermarkten op zondag geopend zijn, terwijl er volgens de winkeltijdenwet vijf op zondag geopend mogen zijn?

   2. Kunt u de fractie van D66 aangeven hoeveel supermarkten in Amstelveen u teleur heeft moeten stellen bij hun verzoek om zondagopenstelling?

   3. In hoeverre bent u het met de fractie van D66 eens dat de huidige winkeltijdenwet oneerlijke concurrentie tussen de verschillende supermarkten oplevert?

   4. In hoeverre bent u het met de fractie van D66 eens dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen welke supermarkten op zondag open kunnen?

   5. In hoeverre bent u bereid om in overleg te treden met de minister van Economische Zaken om de Winkeltijdenwet op dit punt aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66-Amstelveen, Catharina de Leur fractievoorzitter


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.