Bijgewerkt: 27 november 2021

D66 vragen over het wegencategoriseringsplan

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
10-12-2012

12 december 2012 behandelt de gemeenteraad het 'wegencategoriseringsplan', om de verkeersveiligheid in Amstelveen te vergroten. Uit dit plan komt onder andere voort, dat binnen de wijken een maximum snelheid van 30 km per uur zal gaan gelden, en op de wegen die de wijken ontsluiten een maximum snelheid van 50 km per uur.

D66 kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel, maar vraagt aandacht voor de wijkontsluitingswegen, waar de veiligheidsbeleving van bewoners botst met de rol die de weg in de wijk moet spelen. De Eleanor Rooseveltlaan is een voorbeeld van een weg, waar dit probleem speelt.


Grotere kaart weergeven De Eleanor Rooseveltlaan in Amstelveen

Doordat de Eleanor Rooseveltlaan relatief smal is, en er nogal eens te hard gereden wordt, vinden veel bewoners de weg onveilig. Er is echter voor het verkeer geen alternatieve route voorhanden. D66 wil, dat er meer maatwerk komt in het plan. De partij ziet de noodzaak om de Eleanor Rooseveltlaan als ontsluitingsweg aan te merken, maar vraagt ook aandacht voor de zorgen van de bewoners.

Raadslid Hendriksen: 'Het college ziet op dit moment geen mogelijkheden om de bewoners tegemoet te komen, maar de bewoners herkennen zich niet in deze conclusie. We realiseren ons, dat je niet altijd alle gevoelens van onveiligheid kunt wegnemen bij bewoners. Wat D66 betreft, moet er echter wel gekeken worden, of er iets tegen de overlast van het doorgaande verkeer kan worden gedaan.

De bewoners hebben verschillende suggesties gedaan om de overlast te verminderen. D66 wil, dat de gemeente met de bewoners in gesprek gaat om een voor alle partijen acceptabele oplossing te zoeken.'


D66 bezoekt op 15 december Waardhuizen

Zaterdag 15 december 2012 komt de fractie van D66-Amstelveen tussen 13:00 en 15:00 naar het winkelcentrum in de wijk Waardhuizen. Fractieleden en andere D66-leden uit Amstelveen zullen daar met wijkbewoners van gedachten wisselen over de ontwikkelingen rondom de sneltram 51, evenals diverse andere onderwerpen die in de gemeente spelen.

D66 nodigt de bewoners van Waardhuizen van harte uit om langs te komen op het winkelcentrum, waar leden van D66 in de buurt van de snackbar Kwalitaria (Parlevinker 39) en voor het winkelcentrum aanwezig zullen zijn om te luisteren, vragen te beantwoorden en ideeën uit te wisselen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS