Bijgewerkt: 30 november 2021

D66 wil andere invulling van de bezuinigingen op cultuur

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
09-11-2010

De fractie van D66-Amstelveen zal in de begrotingsraad een voorstel indienen om de bezuinigingen  op de cultuur te verminderen. Daarbij gaat het om de bezuiniging op de Muziek- en dansschool, de Volksuniversiteit, het Poppentheater en de voorstellingen in de kleine zaal van de Schouwburg.

Het geld zou volgende de fractie gevonden kunnen worden door een deel van de zogenaamde plint (begane grond van de instellingen op het Stadsplein) commercieel te laten verhuren. Hierdoor kunnen de bezuinigingen op de culturele instellingen gedeeltelijk worden teruggedraaid.

“In de commissiebehandeling leek er zowel bij het college als bij een aantal coalitiepartijen wel ruimte te bestaan om ook binnen de cultuurbegroting te kijken of bezuinigingen anders kunnen worden ingevuld” aldus fractievoorzitter Catharina de Leur. “Dit voorstel zorgt ervoor dat de scherpe randjes van de bezuinigingsoperatie worden afgehaald en het Poppentheater op haar huidige locatie kan blijven voortbestaan. Dit betalen we door slimmer en efficiënter gebruikt te maken van de vierkante meters die in het stadshart beschikbaar zijn.”

D66 heeft voorafgaand aan de begrotingsraad met de verschillende culturele instellingen in het Stadshart en het Poppentheater gesproken over het voorstel. Uit die gesprekken bleek, dat met deze relatief geringe vermindering, de bezuinigingen voor de culturele instellingen een stuk dragelijker gemaakt kunnen worden.

De Leur: “Het college stelt in haar politieke agenda dat ze met een open houding in gesprek zullen gaan met alle betrokken  partijen en op zoek zullen gaan naar draagvlak voor de moeilijke keuzes. Wij willen ze graag aan deze uitspraak houden. Dit voorstel vergroot het draagvlak en is volgens ons een goede aanleiding om dat gesprek met de culturele instellingen verder vorm te geven.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS