Bijgewerkt: 2 december 2021

D66 wil kwaliteitsmeting voor het basisonderwijs

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
15-04-2011

Betreft:  schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende kwaliteit van het (openbaar) basisonderwijs

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

De afgelopen jaren is er een neergaande trend te zien in de Amstelveense Cito scores. De fractie van D66 vindt, dat de kwaliteit van het (openbaar) basisonderwijs in de komende jaren weer een stijgende lijn moet laten zien. Voor D66 is goed basisonderwijs één van de topprioriteiten en daarom wil de fractie dat de kwaliteit van het Amstelveense basisonderwijs weer op een hoog niveau wordt gebracht.

de leur Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Catharina de Leur, raadslid voor D66-Amstelveen tijdens de commissievergadering op 14 april 2011


Om dit te realiseren wil D66 een “Kwaliteitsmeting voor het basisonderwijs”in het leven roepen: de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem aan de hand waarvan de kwaliteit van de basisscholen op grond van een aantal aan te leggen criteria (waaronder de Citoscores) jaarlijks beoordeeld kan worden. Een dergelijke meting kan belangrijke informatie aan de ouders verstrekken, maar is ook een instrument van controle voor de gemeenteraad van Amstelveen.

Daarom willen wij u, namens de fractie van D66, de volgende vragen stellen:  1. In hoeverre deelt u de zorgen van de fractie van D66 over de kwaliteit van het Amstelveense basisonderwijs?

  2. In hoeverre hebt u kennis van de laatste Cito-cijfers voor Amstelveen en in hoeverre bent u bereid de gemeenteraad inzicht te verschaffen in het totaal van de Citoscores  van de afgelopen 5 jaar van alle Amstelveense basisscholen?

  3. In hoeverre bent u bereid een kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen aan de hand waarvan de kwaliteit van de basisscholen op grond van een aantal aan te leggen criteria jaarlijks beoordeeld kan worden en belangrijke informatie kan verschaffen aan ouders en gemeenteraad?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66, Catharina de Leur, Rien AlinkAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS