Bijgewerkt: 7 december 2021

D66 wil meer exposities van lokale kunstenaars

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
28-11-2011

Op de agenda van de commissie B en S van woensdag 30 november 2011 staat het voorstel 'aanpassing atelierbeleid'. In dit voorstel is onder de prestatie-indicatoren o.a. vermeld, dat van de lokale kunstenaars die over een gemeentelijk atelier beschikken een tegenprestatie wordt gevraagd.

De tegenprestatie houdt in, dat de kunstenaars de verplichting krijgen deel te nemen aan een publieksgerichte activiteit (bijv. de atelierroute), of het organiseren van een activiteit/tentoonstelling.

Klaasmarkt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Kunst KlaasMarkt in het oude schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan in november 2008


De fractie van D66 zal bij de bespreking van het raadsstuk het voorstel doen om de tegenprestatie verder vorm te geven, met name gericht op het beter benutten van de tentoonstellingsruimte aan de Van Weerden Poelmanlaan.

Fractievoorzitter Rien Alink: 'We willen in het raadsvoorstel laten opnemen aan de kunstenaars te vragen een initiatiefgroep te vormen die zorg draagt voor een effectief en regelmatig gebruik van de bestaande expositieruimte in dit gebouw. Kunstenaars kunnen zo in afwisseling hun werk laten zien”.

Het gebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan, ook wel genoemd 'Ateliers 2005' bevat 10 van de in totaal 21 ateliers in Amstelveen. In 2005 werd het gebouw voorzien van voorzieningen voor de organisatie van tentoonstellingen. Hoewel een aantal malen hiervan gebruik is gemaakt, vindt de fractie van D66, dat de ruimte veel beter benut kan worden in het belang van de lokale kunstenaars.

Ook de buitenruimte van het gebouw biedt volgens D66 mogelijkheden om de expositieruimte aantrekkelijker te maken. Op deze wijze kan het ateliergebouw een grotere bekendheid krijgen onder de Amstelveense bevolking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.