Bijgewerkt: 2 december 2021

D66 wil vluchtelingen opvangen in leegstaande Amstelveense kantoorpanden

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
07-09-2015

De Amstelveense collegepartij D66 roept het college van B en W in de gemeente op concreet plannen te maken ten aanzien van opvanglocaties voor mogelijke vluchtelingen. Zo ziet de partij mogelijkheden in het grote aantal leegstaande kantoorpanden en het wegnemen van eventuele belemmeringen voor particuliere initiatieven. D66 vraagt dit aan het college via schriftelijke vragen.

Dit naar aanleiding van de oproep van Staatssecretaris Dijkhoff om ook te kijken naar onconventionele opvangmogelijkheden. De Amstelveense wethouder Brandes (PvdA) heeft reeds aangekondigd een symposium te willen organiseren om met alle partijen in discussie te gaan over dit onderwerp. D66 vindt echter, dat er op dit moment al verder moet worden gegaan dan een symposium en ziet dan ook graag meer concrete plannen van het college.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Frank Berkhout, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Zo roept de partij het college op alvast in overleg te treden met de eigenaren van de leegstaande kantoorpanden om te onderzoeken, of opvang in deze locaties gerealiseerd kan worden. Daarnaast vragen de democraten of een ontheffing mogelijk is voor het Luchtvaartindelingsbesluit (LIB) op locaties, zoals Kronenburg. Deze wet beperkt het aantal woonachtigen op een vliegroute van Schiphol. De partij wil ook weten, of het college inmiddels een formeel verzoek heeft ontvangen vanuit het kabinet om opvanglocaties beschikbaar te stellen.

"We vinden het belangrijk dat mensen die op zoek zijn naar veiligheid ook in Amstelveen terecht kunnen," aldus fractievoorzitter Frank Berkhout. "Wanneer we nu al plannen maken en de juiste voorbereidingen treffen, kunnen we straks snel schakelen als dat nodig is." De schriftelijke vragen zijn officieel ingediend bij het college van B en W. Zij hebben uiterlijk zes weken om hierop te reageren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS