Bijgewerkt: 7 december 2021

D66 wil wachtlijsten sociale woningbouw verkorten

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
11-10-2011

D66-Amstelveen wil meer tempo maken met het verkorten van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De wachttijden lopen nu regelmatig op tot tien jaar of zelfs meer. Dit is onder meer een gevolg van scheefwonen: mensen die veel verdienen blijven wonen in een door de overheid gesubsidieerde woning.

12 oktober 2011 besluit de gemeenteraad over de woonvisie. Daarin stelt het college een aantal maatregelen voor om het scheefwonen te bestrijden. Deze maatregelen zullen volgens D66 te weinig zoden aan de dijk zetten om de wachtlijsten drastisch te verkorten.

Zo wil het college deelnemen aan het experiment 'Huur op Maat', terwijl het zelfs nog maar de vraag is, of dit experiment vanuit het Rijk voortgezet zal worden. In de raadsvergadering gaat D66 een motie indienen, waarin zij van het college uiterlijk het eerste kwartaal van 2012 concrete maatregelen verlangt om de wachtlijsten effectief tegen te gaan.

Veeningen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Maaike Veeningen, raadslid van D66-Amstelveen


Raadslid Maaike Veeningen: “De woonvisie stelt, dat het bijbouwen van sociale huurwoningen niet nodig is als scheefwonen wordt tegengaan. Dat vereist wel, dat het scheefwonen snel wordt aangepakt. De woonvisie maakt een keuze voor een bouwstop, zonder dat daar concreet beleid om de wachtlijsten te verkorten tegenover staat.”

In de motie stelt D66 bovendien voor om in te zetten op tijdelijke huurcontracten, waarbij na een periode van 2 a 3 jaar opnieuw een inkomenstoets plaatsvinden. Verdient een bewoner van een sociale huurwoning na die periode meer dan de inkomensgrens, dan zal geen verlenging van het huurcontract plaatsvinden.

In de landelijke politiek wordt op dit moment hard gewerkt om het mogelijk te maken om huurcontracten voor sociale huurwoningen te beëindigen zodra iemand te veel gaat verdienen. D66 wil dat mensen die uit een sociale huurwoning moeten, worden geholpen bij het vinden van een vervolgwoning.

 Zonder voldoende vervolgwoningen zal doorstroming niet op gang komen. Daarom zal de gemeente volgens D66 ook moeten inzetten op de bouw van onder meer goedkope koopwoningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.