Bijgewerkt: 25 juni 2024

De Amstelveenboog blijft mogelijk

Nieuws -> Politiek

Bron: D66 / GL-Amstelveen
19-03-2012

Dinsdag 13 maart 2012 is in de Stadsregio de ombouw van de Amstelveenlijn besproken,  de financiële bijdrage van de Stadsregio  is vastgesteld en daarmee is een ombouw tot tramlijn meer definitief geworden.

GroenLinks en D66 hebben een motie ingediend om de aanleg van een Amstelveenboog, nodig voor een eventuele ombouw tot metro, in de toekomst mogelijk houden. De motie vraagt terughoudend te zijn in het onomkeerbaar invullen van de ruimte die nodig is voor een  ondergrondse Amstelveenboog bij de Zuidas. PvdA en Red Amsterdam dienden mee in, de motie is met een ruime meerderheid in de Stadsregio aangenomen.

van Wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Het was al geruime tijd duidelijk dat doortrekking van de Noord-Zuidlijn, en daarmee een metro voor Amstelveen, nu te duur is. Tijdens een informatie avond die de Stadsregio organiseerde over de Zuidas en de Amstelveenlijn werd echter duidelijk, dat de plannen om het OV ondergronds te brengen nog niet helemaal losgelaten zijn.

De verwachting is, dat de OV terminal die op de Zuidas gepland staat op den duur te beperkt zal zijn. Ook in de Structuurvisie die voor de Zuidas is opgesteld staat dat een doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen op den duur noodzakelijk zal kunnen zijn.

Tessa van Wijnen(GL):  'Dan ligt het voor de hand nu alvast zoveel mogelijk ruimte te reserveren voor een mogelijke aanleg in de toekomst. Zo houd je opties open, zonder dat je de huidige ontwikkelingen frustreert.

D66 en GroenLinks zijn er zich van bewust, dat de huidige keuzes vooral ingegeven worden door de beperkte financiën van dit moment . Tegelijkertijd signaleren zij ook dat veel zaken, zoals snelheid, frequentie en betrouwbaarheid nog niet bekend zijn, terwijl die juist de hoogwaardigheid bepalen.'

Lex Hendriksen (D66): 'Vooral  tussen Station Zuid en het Leidseplein moet de snelheid van de nieuwe tram fors hoger komen te liggen dan nu het geval is met lijn 5. Alleen dan kan de tram een acceptabel alternatief voor de metro zijn.'

Portefeuillehouder OV van de Stadsregio, de heer Wiebes, gaf aan de motie sympathiek te vinden, maar moeilijk uitvoerbaar. Hij kon echter niet overtuigend onderbouwen waarom. Dit was voor de Stadsregio fracties van de SP en het CDA reden om ook voor de motie te stemmen, waardoor een ruime meerderheid ontstond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.