Bijgewerkt: 22 maart 2023

De Amstelveense duurzaamheidsaanpak is nu al mislukt

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
21-12-2015

De ambitie van de gemeente Amstelveen om in 2040 energieneutraal te zijn, lijkt nu al mislukt. Dat constateert de fractie van GroenLinks-Amstelveen op basis van de evaluatie van het energiebeleidsplan die het college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De partij is zwaar teleurgesteld en spreekt wethouder Bot hierop aan door middel van schriftelijke vragen en een openbare bespreking.

Vorig weekend kreeg de gemeenteraad een evaluatie toegestuurd van het energiebeleidsplan van de gemeente Amstelveen. Belangrijkste doel van Amstelveense actie voor duurzaamheid is om de stad in 2040 energieneutraal te krijgen. Uit de informatie van wethouder Bot blijkt, dat Amstelveen totaal niet op schema ligt en verschillende aangekondigde acties niet uitgevoerd zijn. Daar komt nog bij, dat zelfs als alle acties wel uitgevoerd waren, de gemeente nog steeds niet op schema lag. De wethouder stelt een ‘herbezinning’ voor. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Dit is behoorlijk ernstig. Het klimaatakkoord van Parijs, vorig weekend gesloten door de hele wereld, heeft laten zien, wat voor grote urgentie er is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hier in Amstelveen horen we nu al, dat een doel voor over 25 jaar niet gehaald wordt, en krijgen we een voorstel om nog minder te gaan doen.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Martin Kortekaas gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks heeft verschillende schriftelijke vragen ingediend. Overkoepelende lijn daarbij is, dat de fractie wil weten, waarom de duurzaamheidsambitie niet wil lukken, wat het college van B en W gaat doen om weer op schema te komen, wanneer ze op de hoogte waren van het feit, dat het mis dreigt te gaan en waarom de raad dit nu pas hoort. Kortekaas: “Dit college zit er nu al anderhalf jaar en we moesten steeds maar wachten op nieuwe plannen. Ze sturen bij wijze van spreken wel voor elke nieuwe zonnepaneel op een dak een persbericht, maar het grote einddoel blijkt ondertussen te versloffen.” De partij heeft daarnaast aangekondigd dit onderwerp te agenderen voor de volgende ronde commissievergaderingen van de gemeenteraad.

Afgelopen raadsvergadering is nog een door GroenLinks en anderen ingediende motie, om het klimaatakkoord van Parijs op te nemen in gemeentelijk beleid, aangenomen door de gemeenteraad. “Veel partijen in de raad en ook de wethouder zijn een kei als het gaat om het spreken van mooie woorden over duurzaamheid, maar het gaat erom wat je doet om die woorden om te zetten in actie. Dat vraagt om inspanning, ambitie en ook investeringen die de economie stimuleren. Mooie woorden kosten vooral CO2, maar leveren niks op,” aldus Kortekaas.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.