Bijgewerkt: 15 juni 2024

De Beeldentuin in Wester-Amstel is geopend

Nieuws -> Cultuur

Bron: Amstelveenweb
04-05-2008

Verschillende organisaties en personen waren de laatste paar maanden bezig om in de voormalige buitenplaats Wester-Amstel, aan de Amsteldijk 55 een beeldentuin in te richten. De beeldentuin is een initiatief van de Arnhemse kunstenaar, Ienke Damsté, die zelf beeldhouwer is.

Eind 2007 benaderde zij Groengebied Amstelland met de vraag of er interesse bestond in het realiseren van een beeldentuin bij buitenplaats Wester-Amstel. Het bestuur van Groengebied Amstelland reageerde positief, want volgens de organisatie is een combinatie van recreatie en kunst aantrekkelijk voor een grote groep mensen.

Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Anja Brands van Recreatie Noord-Holland verwelkomt de gasten


En zo geschiedde. Er werden kunstenaars uit Amstelveen en omgeving benaderd om hun beeldhouwwerken in de tuin van de buitenplaats tentoon te stellen. Nu staan er meer dan 40 beeldhouwwerken van verschillende kunstenaars in de tuin. Niet alleen om ze te bewonderen, maar ook met de mogelijkheid om ze te kopen.

Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder W. Pieterman aan het woord


Op zaterdagmiddag 3 mei om 13.30 kwamen de genodigden naar de voortuin, nadat zij een wandeling langs de beelden hadden gemaakt. Mevrouw Anja Brands van Recreatie Noord-Holland heette de gasten, kunstenaars en overige geïnteresseerden welkom en gaf het woord aan de loco-burgemeester, wethouder van Ouder-Amstel en vicevoorzitter van het algemeen bestuur van het recreatieschap Groengebied Amstelland; de heer W. J. Pieterman (PvdA). Hij legde de gasten uit welke rol Groengebied Amstelland in de regio heeft met betrekking tot de recreatie en cultuur in Noord-Holland.

Vervolgens sprak hij over de doelstellingen van de organisatie, zoals het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openlucht recreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig milieu, het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat ook rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

De agrariër is de belangrijkste vormgever van dit landschap en daarom is het een zeer belangrijke factor. Vervolgens merkte de heer Pieterman op dat hij zeer verheugd was, dat naast de activiteiten die de vrienden van Wester-Amstel sinds jaar en dag ontplooien, zij op deze prachtige en unieke plek een beeldentuin realiseerden. Op deze wijze wordt de band tussen cultuur en recreatie versterkt.

Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De heer Movig vertelt over de geschiedenis van de buitenplaats


Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het publiek luistert naar de toespraken


Daarna kreeg Søren Ludvig Movig, voorzitter van de Stichting J. Ph. J. F. Lissone de microfoon en onderhield de genodigden op zijn gebruikelijke wijze als spreekkunstenaar. Tijdens zijn toespraak, waarbij in het laatste deel de genodigden hun ogen moesten sluiten tijdens de voordracht van een gedicht, werd het beeld, de “Spaanse Danseres” van Elly de Jong onthuld. Tot slot verklaarde hij de beeldentuin geopend voor het publiek.

Hier een deel van de toespraak van Søren Ludvig Movig:

Dames en Heren,

Ik heb een openingswoord voor u voorbereid, met de titel ´Wat U Ziet´. Laat mij mijzelf eerst fatsoenlijk voorstellen. Mijn naam is Søren Ludvig Movig en ik ben voorzitter van de Stichting J.Ph.J.F. Lissone.  Als nazaat van Jac Lissone, mijn betovergrootvader die Wester-Amstel in 1900 kocht, behoor ik tot ´het pratend meubilair´ van deze buitenplaats. Het is waarschijnlijk daarom dat ik door de organisatoren van deze beeldentuin gevraagd ben een passend openingswoord tot u te richten.

Nu moet ik u bekennen dat ik het normaliter erg leuk vind om te vertellen over Wester-Amstel. Echter, het houden van een openingswoord voor deze gelegenheid is géén eenvoudige opgave. U bent namelijk een moelijk publiek! Of het mij gaat lukken deze opening van passende beeldspraak te voorzien, is dan ook maar zeer de vraag. …..

Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De Amstelveense wethouder van cultuur, Frans Hellendall was ook aanwezig


Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Beeldhouwer Ienke Damsté, de organisator van de beeldentuin, met in de achtergrond de kunstenaar Herman Pijnaker


…….Ik veronderstel namelijk dat u – hetzij als beeldend kunstenaar – hetzij als geïnteresseerde in beeldende kunst, met name belangstelling heeft voor wat u hier kunt zien. U komt hier in de eerste plaats voor een visuele belevenis. En wellicht dat u uw visuele waarneming nog graag aanvult met een tastuele ervaring,  beelden aanraken is héél verleidelijk. Maar u bent hier niet gekomen voor een auditieve ervaring. Oftewel, u zit niet te wachten op mijn prietpraat. Derhalve is een uitgebreide verhandeling over de verhouding tussen Natuur en Kunst op Wester-Amstel niet op zijn plaats.

Nu ben ik op zoek gegaan naar een aardig alternatief in de vorm van een 17e eeuws hofdicht. Dat is een typisch Hollands literair genre, waarin het buitengoed en buitenleven wordt bejubelt. Men spreekt ook wel van lofdicht. Dit genre is bij uitstek visueel georiënteerd, daar het  -vaak in minitieus detail – alle natuur én kunstobjecten op een buitenplaats beschrijft én van een duiding voorziet. Een goed gekozen hofdicht is daarmee een fraai middel om uw werken op Wester-Amstel uit te beelden en aan te prijzen.

Echter, er zijn een paar probleempjes met deze kunstvorm.  Om te beginnen, er bestaat nog géén aardig hofdicht over Wester-Amstel. Er is wel over Wester-Amstel gedicht in de 17e en 18e eeuw, maar dat mag de naam van ´lofdicht´niet dragen. Nu had ik natuurlijk literaire hulptroepen kunnen inschakelen om alsnog een passend hofdicht voor deze gelegenheid te componeren. Maar dan stuiten we op het tweede probleem. Een authentiek hofdicht wordt namelijk gekenmerkt door een aaneenschakeling van mierzoete bewoordingen……..

……..Vandaar dat ik hier geen lofdicht uitspreek, maar mij slechts beperk tot een kort en bondig ´ hulde aan onze organisatrice Ienke Damsté, hulde aan u exposanten, en hulde aan Groengebied Amstelland!´…..

……Ik hoef u niet uit te leggen dat de vandaag te openen beeldentuin óók beeldbepalend is voor Wester-Amstel en derhalve ´monumentaal´. Voor u, vermoedelijk achter mij, ziet u een ander voorbeeld in de categorie ´u ziet niet, wat u ziet´. Aan de gevel van het huis hangen twee nagelnieuwe lantaarns. Vorig jaar vervaardigd en geplaatst. Replica´s van de originele ´Jan van der Heijdenlantaarns´zoals die eind 17e eeuw de Amsterdamse grachten sierden…..

…..Maar ik wil u dan ook uitnodigen voor een experiment, om daarmee uw ogen te openen voor wat u hier ziet. Ik ga u zo vragen om uw ogen te sluiten. En ik ga u vragen om uw beeldend vermogen zijn werk te laten doen, niet gehinderd door visuele prikkels. Zó ziet u wat u ziet. Als u dit een wat griezelig experiment vindt - wellicht vertrouwt u uw buurman of buurvrouw niet helemaal -  kijk dan strak om hoog, bijvoorbeeld naar het puntje van de gevel. Klemt u eventueel uw handtasje strak onder uw borst.Lijst deelnemende kunstenaars:

Bert Bisperink

Elly de Jong

Guus Coene

Herman Pijnaker

Hester de Beus,

Jacinta Schepers

Jack Prins

Jeltje van Houten

Joost Barbiers

Jos Out

Mark Sjerps

Mirjam de Nijs

Nicole van Buuren

Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Overzichtsfoto van de gebeurtenis bij Wester-Amstel


Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Er kwamen veel mensen naar de buitenplaats


Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

En het moment suprême - het beeld wordt onthuld


Beeldentuin wester-amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De beeldentuin in Wester-Amstel is geopend


Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland, is de organisatie die het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal beheert. Tot deze gebieden behoren naast natuurgebieden ook recreatieplassen en weilanden.

Recreatie Noord-Holland NV

Recreatie Noord-Holland NV is per 1 juli 2004 opgericht en zorgt in opdracht van de besturen van de recreatieschappen voor de ontwikkeling, aanleg, het beheer en onderhoud van zes recreatiegebieden in Noord-Holland: Het Twiske, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Spaarnwoude, Landschap Waterland en Groengebied Amstelland. Het is  is een overheids NV met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder. Bij Recreatie Noord-Holland werken circa 100 mensen, verdeeld over de verschillende locaties.

Zie alle foto’s:  Beeldentuin van Wester-AmstelAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.