Bijgewerkt: 24 maart 2023

De COVID-19-situatie op het Chinese vasteland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: WHO
04-01-2023

De Technical Advisory Group on Virus Evolution (TAG-VE) (Technische Adviesgroep Virusevolutie) komt regelmatig bijeen om de meest recente wetenschappelijke gegevens over circulerende SARS-CoV-2-varianten te evalueren en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) te adviseren over de vraag of een wijziging van de volksgezondheidsstrategieën gerechtvaardigd is. De TAG-VE is op 3 januari 2023 bijeengekomen om de COVID-19-situatie op het Chinese vasteland te bespreken.

Tijdens de vergadering presenteerden wetenschappers van het Chinese CDC genomische gegevens van zowel ingevoerde als lokaal opgelopen gevallen van SARS-CoV-2-infecties. Voor lokaal opgelopen infecties waren de gepresenteerde gegevens gebaseerd op meer dan 2000 genomen die vanaf 1 december 2022 waren verzameld en gesequenced. De China CDC-analyse toonde een overwicht van Omicron-lijnen BA.5.2 en BF.7 onder lokaal opgelopen infecties. BA.5.2 en BF.7 waren samen goed voor 97,5% van alle lokale infecties volgens de genomische sequencing. Er werden ook enkele andere bekende Omicron-sublijnen gedetecteerd, zij het in lage percentages. Deze varianten zijn bekend en circuleren ook in andere landen, en op dit moment is er geen nieuwe variant gemeld door het Chinese CDC.

Foto Amstelveen
(Bron WHO - 2023)

Momenteel circulerende zorgwekkende omicron virus varianten (variants of concern =VOC's)* Omvat BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5 en afstammelingen daarvan. Hieronder vallen ook de circulerende recombinante vormen van BA.1/BA.2, zoals XE. De WHO benadrukt dat deze afstammende lijnen door de volksgezondheidsautoriteiten als afzonderlijke lijnen moeten worden gevolgd en dat vergelijkende beoordelingen van hun viruskenmerken moeten worden uitgevoerd

Op 3 januari zijn 773 sequenties van het vasteland van China ingediend bij de GISAID EpiCoV-database, waarvan de meeste (564 sequenties) zijn verzameld na 1 december 2022. Daarvan zijn er slechts 95 gelabeld als lokaal verworven gevallen, 187 als geïmporteerde gevallen en 261 hebben deze informatie niet verstrekt. Van de lokaal verworven gevallen behoort 95% tot BA.5.2- of BF.7-stammen. Dit komt overeen met genomen van reizigers uit China die door andere landen zijn ingediend bij de GISAID EpiCoV-database. Er wordt geen nieuwe variant of mutatie van bekende betekenis vermeld in de openbaar beschikbare sequentiegegevens.

De TAG-VE erkent de tot nu toe gedeelde informatie en herhaalt de cruciale behoefte aan en het belang van aanvullende analyse en het delen van sequentiegegevens om de evolutie van SARS-CoV-2 en de opkomst van zorgwekkende mutaties of varianten te begrijpen. Dit moet worden gedaan ongeacht of een reeks een Pango-afstamming is toegewezen of niet. Dit kan het beste worden bereikt door gegevens snel en regelmatig in openbaar toegankelijke databases te deponeren. Het handhaven van een hoog niveau van representatieve genomische surveillance in heel China en wereldwijd, het annoteren van genomische sequenties met relevante klinische en epidemiologische metadata en het snel delen van dergelijke gegevens zijn de pijlers van een tijdige wereldwijde risicobeoordeling.

De WHO zal de situatie in de Volksrepubliek China en wereldwijd nauwlettend blijven volgen en dringt er bij alle landen op aan waakzaam te blijven, sequenties te monitoren en te rapporteren, en onafhankelijke en vergelijkende analyses uit te voeren van de verschillende Omicron-sublijnen, ook op de ernst van de ziekte die ze veroorzaken. Op dit moment evalueert de TAG-VE ook het snel toenemende aandeel van XBB.1.5 in de Verenigde Staten en andere landen. Er wordt gewerkt aan een bijgewerkte risicobeoordeling van XBB.1.5, naast de vorige verklaring.

De TAG-VE komt regelmatig bijeen en blijft de beschikbare gegevens beoordelen over de overdraagbaarheid, de klinische ernst en het immuunsysteem van de varianten, met inbegrip van de mogelijke gevolgen voor de diagnostiek, de therapeutiek en de doeltreffendheid van vaccins bij de preventie van infectie en/of ernstige ziekte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.